ศุภกิจ ศิริลักษณ์

 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : เป็นเวลา 3 เดือนแล้วสำหรับการทำงานในตำแหน่งรมว.สธ. ของ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในเก้าอี้รมช.สธ. ซึ่งต้องยอมรับว่า  เมื่อปรากฏชื่อบุคคลทั้งสอง ก็มีเสียงการตอบรับพร้อมความคาดหวังจากสังคมไทยเป็นอย่างมากในการปฏิรูประบบสุขภาพ ทว่าในสมรภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เต็มไปด้วยความเห็นต่างชนิดเป็นขั้วตรงกันข้าม และพร้อมจะงัดข้อกันอยู่ตลอดเวลานั้น ก็ทำให้ความคาดหวังนี้ พังทลายลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะหลังจากทั้งสองรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งแล้วก็เจอกับการรับน้องแบบสุดโหดกับความขัดแย้งในสธ. ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานมากลบความขัดแย้งนี้ลงได้ 
  2014-11-25 17:19
 • ปลัดสธ.มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแล้ว แต่ไม่มีชื่อรองปลัดอำนวย มีเพียง 3 รองปลัดสธ. ‘นพ.วชิระ-นพ.สุริยะ-นพ.สุรเชษฐ์’ 2 ผู้ช่วย ‘นพ.สุเทพ-นพ.ธงชัย’ 1 หัวหน้าผู้ตรวจ ‘นพ.คำรณ’ และ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ‘นพ.ศุภกิจ’
  2014-11-08 13:23
 • แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสธ.ปีนี้ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัว ขณะที่ปลัดสธ.ก็ยังยืนยันว่าต้องเป็นนพ.ศุภกิจ เพราะชอบธรรมกว่า และเป็นไปตามธรรมาภิบาล ส่วนฝ่ายการเมืองก็พลาดที่ละเมิดธรรมาภิบาลไปแล้วกับกรณีของ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ และครั้นจะไม่ให้ นพ.วันชัยได้ขึ้น ก็ไม่รู้จะตอบคำถามคนในสธ.ได้อย่างไร การแต่งตั้งโยกย้ายสธ.ปีนี้จึงยังชะงักงัน และเป็นสุญญากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใครยอมถอยและตกลงกันให้ได้ ซึ่งใครที่กุมธรรมาภิบาลได้มากกว่า ก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบไปในที่สุด
  2014-11-02 17:38
 • ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พญ.ประนอม จากสาธารณสุขนิเทศก์ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแล้ว จับตาตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่าง / ตำแหน่ง คาดฝ่ายปลัดและ 2 รมต.หารือไม่ลงตัว ว่าจะเลือก นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด หรือ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ นพ.วันชัย รองอธิบดีกรมวิทย์ที่อยู่ในตำแหน่งกว่า 12 ปี ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ชี้การแต่งตั้งล่าช้ากระทบการทำงานในสธ. เกิดสุญญากาศไม่สามารถเคลื่อนงานตามนโยบายได้ เหตุตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ สสจ.ไม่สามารถขยับตามได้
  2014-10-21 19:19
 • ครม.เห็นชอบ โยกย้ายรองปลัดแล้ว นพ.อำนวยยังเหนียวในตำแหน่งรองปลัด ส่วนนพ.ชาญวิทย์ ปิ๋วไปเป็นผู้ตรวจ นพ.สุรเชษฐ์ และนพ.สุริยะ ขึ้นเป็นรองปลัดเสียบแทน ส่วนนพ.สมศักดิ์ รองอธิบดีคร. เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจ คาด นพ.ศุภกิจ ที่เคยเป็นเต็งรองปลัด จะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งที่จะเข้าครม.สัปดาห์หน้า จะเป็น พญ.ประนอม สาธารณสุขนิเทศก์ และนพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นแทน
  2014-10-14 15:32
 • ลือหึ่ง ! ย้ายปลัด สธ.ไปสำนักนายกฯ ขณะที่โผโยกย้ายรองปลัด สธ.รอเข้าครม.สัปดาห์หน้า ด้าน ประชาคม สธ. ชี้หากย้ายหมอณรงค์ ขัดหลักธรรมาภิบาล เชื่อเป็นข่าวปล่อย ระบุรับไม่ได้หากโยกย้ายเช่นนี้จริง ด้านชมรมแพทย์ชนบทเผยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากจะมีการย้ายปลัด แต่เชื่อมีเหตุจากความขัดแย้งเรื่องนโยบาย
  2014-10-01 14:52
 • โพสต์ทูเดย์ -หมอรัชตะแทงกั๊กทิ้งเก้าอี้อธิการฯ ลั่นกับชาวมหิดล กำลังพิจารณาทำงานควบสองเก้าอี้ได้หรือไม่ ย้ำรักษาสัญญาขอเวลาตัดสินไม่นานมีคำตอบแน่ ขณะที่ย้ายบิ๊กสธ.เข้าครม.วันนี้ ลือสะพัดเด้งปลัดณรงค์เข้ากรุ
  2014-10-01 11:30
 • สธ.ส่ง นพ.ศุภกิจ ที่ปรึกษากระทรวง นพ.ยอร์น สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ณรงค์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรวุฒิ ผอ.สถาบันมะเร็ง เข้าเรียนหลักสูตรวปอ.รุ่นที่ 57
  2014-09-22 20:43
 • มติชน เปิดโผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงสธ. คาด "อำนวย กาจีนะ" และ "ชาญวิทย์ ทระเทพ" หลุดเก้าอี้รองปลัด ดัน "สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย" และ "ศุภกิจ ศิริลักษณ์" เป็นรองปลัดแทน
  2014-09-16 17:04
 • ปลัดสธ.เผยขณะนี้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว 34 ศูนย์ทั่วประเทศ นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนและซื้อบัตรประกันสุขภาพแล้วกว่า 110,000 คน ส่วนใหญ่ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เร่งรณรงค์ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ครบถ้วน  
  2014-07-23 13:50
 • สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัดทั่วไทย เรื่องการจัดบริการแบบเขตบริการสุขภาพ และมีส่วนร่วมออกแบบเขตบริการสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการใช้รูปแบบใหม่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ  ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียมกันเหมือนกันในทุกๆเขต
  2014-07-07 19:34
 • สธ. เผย วันเดียวตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ จ.สมุทรสงคราม 1,998 คน พบเป็นโรคต้องห้าม 2 ราย เร่งส่งตัวกลับประเทศ ส่วนที่เหลือรอฟังผลอีก 3 วัน หากพบโรคต้องห้ามเตรียมประสาน ตม.ส่งตัวกลับทันที
  2014-07-01 15:39

Pages