ศุภชัย พานิชภักดิ์

  • “ศุภชัย” แนะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลได้-เสียเข้าร่วม TPP อย่างรอบด้าน หลังพบไทยมีข้อตกลงทวิภาคีแล้วถึง 9 จาก 12 กลุ่มประเทศก่อตั้ง ชี้ควรผลักดันกรอบ AEC และ RCEP ให้แข็งแกร่งก่อน ด้าน คจคส. ห่วงการเข้า TPP อาจส่งผลกระทบต่อการผูกขาดสิทธิบัตรและการเข้าถึงยาของประชาชน
    2016-08-16 17:40