ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังโตต่อเนื่องจากลูกค้าต่างชาติ ขณะที่ตลาดคนไทยยังเผชิญข้อจำกัดด้านกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน รวมถึงการขยายสวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ครอบคลุมมากขึ้น แนวโน้มคนไข้บางกลุ่มที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง โดยเฉพาะชนชั้นกลางมีพฤติกรรมซื้อยากินเอง เหตุค่ารักษา รพ.เอกชนแพงขึ้น และไม่อยากต่อคิวนานใน รพ.รัฐ
  2017-02-28 14:07
 • ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา รพ.เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่ง ต่างหันมาจับกลุ่มลูกค้าคนไข้ชาวต่างชาติ แต่ยังคงมี รพ.เอกชนอีกจำนวนมากที่คนไข้หลักยังคงเป็นกลุ่มคนไทย และจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ทำให้กลุ่มลูกค้าคนไข้คนไทยที่จ่ายเงินสด ไปใช้สิทธิรักษาผ่านระบบประกันสังคม และ บัตรทอง ซึ่งก็เริ่มเห็นสัญญาณเมื่อผู้ประกันตนใช้สิทธิเจ็บป่วย ในปี 58 เพิ่มขึ้น 4.5% ดังนั้นทางเลือกรับมือกำลังซื้อคนไทยที่ลดลง คือการขยายฐานลูกค้าของ รพ.เอกชนกลุ่มนี้ ไปยังประกันสังคมและข้าราชการ 
  2016-03-23 18:34
 • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 2559 ด้วยภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน สวนทางกับแนวโน้มอัตราค่ารักษาพยาบาลใน รพ.เอกชนที่สูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรุนแรงหรือความซับซ้อนของโรค ต้นทุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท้าทายของธุรกิจ รพ.เอกชนในปีนี้ เนื่องจากรายได้ของธุรกิจ รพ.เอกชนในภาพรวมยังคงพึ่งพารายได้จากคนไข้ชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมทั้งหมด
  2016-02-29 21:33
 • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 น่าจะทะลุ 1 แสนล้านบาท หรือขยายตัวกว่า 10-15 % โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ศักยภาพในต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับกลุ่มคนไข้ โดยเฉพาะคนไข้ชาวต่างชาติที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 10 % ต่อปี
  2015-02-05 19:06
 • ไทยรัฐ - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Health tourism ที่กำลังฮิตทั่วโลกเวลานี้ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว ที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพเข้าไปด้วย โดยแบ่งเวลาจากการเที่ยวมาทำกิจกรรมส่งเสริม บำบัด รักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กันไป ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตลาดทัวร์ที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าตลาดท่องเที่ยวแบบอื่น แถมยังมีแนวโน้มเติบโตเร็ว ตามกระแสการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนสมัยนี้ โชคดีที่ไทยเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศแถวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับเรื่องทัวร์สุขภาพจากนักท่องเที่ยว ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย
  2014-04-22 09:15
 • ห้ามขายเหล้าเข้าพรรษา สธ.ย้ำโทษจำคุก-ปรับ ชี้เงินสะพัด1.2แสนล.
  2013-07-22 07:42