ศูนย์สิรินธร

 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชี้เพิ่มสิทธิสุขภาพคนพิการอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มเครือข่ายการให้บริการด้วย แนะดึงสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เป็นแกนกลางสร้างเครือข่ายบริการคนพิการ และให้รัฐปลดล็อกกองทุนสุขภาพ เปิดช่องเอาเงินมาขับเคลื่อนงานได้  
  2016-06-15 17:53
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งเป้า 1,500 ราย ทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2559
  2016-03-15 19:58
 • สธ.จัดงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการตลอดมา พร้อมประกาศเดินหน้างานตามแนวพระราชดำริฯ จัดรถหน่วยบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ให้บริการคนพิการขาขาดในพื้นที่ 4 จังหวัด ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคม เป้าหมายปี 58 จำนวน 600 ขา
  2015-04-01 15:58
 • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ ได้ให้บริการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มคนพิการมาโดยตลอด โดยเฉพาะคนพิการได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การผลิตแขนขาเทียม สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในลักษณะต่างๆ ให้แก่คนพิการทุกประเภท ล่าสุด ยังมีแนวทางการรักษาที่เรียกว่า ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อรักษาในลักษณะการฝึกออกกำลังกายในน้ำและการรักษาด้วยคุณสมบัติของน้ำ ซึ่งศูนย์สิริน
  2013-11-12 09:24