สงกรานต์

  • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 855 แห่ง ระดมกำลังแพทย์เชี่ยวชาญอุบัติเหตุ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เต็มพิกัดกว่า 160,000 คน ประจำห้องฉุกเฉิน   เตรียมหอผู้ป่วยไอซียู  คลังเลือดทุกหมู่  เครื่องช่วยหายใจ ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรและป่วยฉุกเฉินในเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2557  ตลอด 24 ชั่วโมง และระดมทีมแพทย์กู้ชีพทุกระดับทั้งรัฐ-เอกชนกว่า 14,000ทีม พร้อมออกปฏิบัติทันทีหลังรับแจ้งเพื่อป้องกันเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด  ประชาชนโทรขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีที่ 1669 ไม่จำกัดเวลา และให้อสม.รพ.สต.ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นทุกแห่ง ตั้งด่านสกัดคนเมาไม่ให้ขับรถออกนอกบ้าน   
    2014-04-10 20:30
  • ไทยโพสต์ - สาธารณสุข * กรมควบคุมโรคคาดสงกรานต์ปีนี้จะมีคนตายจากอุบัติเหตุเกิน 300 คน เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือ ตั้งด่านป้องปราม ตั้งรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสบุคคลเสี่ยงก่ออุบัติเหตุ หวังลดสถิติลง 20% เผยเตรียมตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ
    2014-04-01 08:05
  •   นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถิติและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2556 มียอดรวมการเกิดอุบัติเหตุ 2,828 ครั้ง บาดเจ็บ 3,040 ราย จากการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 9.62 การบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 8.43 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังใกล้เคียงสงกรานต์ปีก่อน สิ่งสำคัญคือ ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการขับรถเร็ว หลับใน ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมวก เข็มขัดนิรภัย
    2013-05-05 09:26

Pages