สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

  • บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ ได้เขียนจดหมายถึงนสพ.มติชนรายวัน ในคอลัมน์ บ.ก.ฟอรั่ม วันที่ 20 พ.ค. 55 เกี่ยวกับเลขาธิการสปสช.คนใหม่ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกมาเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 55
    2012-05-19 11:13
  • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะนำโลโก้เดิมซึ่งเคยใช้เมื่อปี2545 มาใช้อีกครั้ง ขณะนี้ได้ทำหนังสือสั่งการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดจัดเตรียมระบบรองรับเรียบร้อยแล้ว
    2012-05-15 08:27

Pages