สงเคราะห์

 • ควรทบทวนทิศทางนโยบายรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นในภาวะที่ประชาชนมีสิทธิ์ มีอำนาจที่จะสามารถการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เพื่อร่วมตัดสินใจ และติดตามผลงานโดยประชาชนอย่างแท้จริง แทนการคิดและกำหนดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  2018-09-27 21:30
 • นักวิชาการชี้แนวคิดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรายได้เกิน 1 แสนบาท/ปี ร่วมจ่าย 10-20% ของค่ารักษาเท่ากับเดินถอยหลัง ย้ำระบบสวัสดิการต้องถ้วนหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนเพื่อจะได้รับสิทธิฟรี และการร่วมจ่ายก็ช่วยประหยัดงบได้น้อยนิดมาก แนะพัฒนาระบบปฐมภูมิให้ดีเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชน ดีกว่ามานั่งสกรีนคนจนเพื่อประหยัดงบ
  2018-09-07 11:04
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพย้ำจุดยืนค้านนโยบายลงทะเบียนคนจน ชี้เหมือนใช้เงินซื้อใจคนจนไม่ต่างจากนโยบายประชานิยม ย้ำเรื่องที่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ และผู้สูงอายุ ควรปรับใหม่เป็นแบบหลักประกันถ้วนหน้าในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการโดยไม่ตกหล่น
  2018-01-23 20:26
 • นพ.ธีระ วรธนารัตน์ “ประเทศเราจะไปกันต่อได้ ผมคิดว่าไม่ควรสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง แต่เน้นการยอมรับความต่าง ยืนบนพื้นฐานความจริง หันมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ผมไม่อยากเห็นเราเดินตามประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศที่เจ็บป่วยที หากไม่มีหลักประกันสุขภาพ หรือมีประกันแต่ไม่พอ ก็ต้องรอวันตาย และไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ทั้งๆ ที่แต่ละคนล้วนปรารถนาดี จิตใจดี เพียงแต่แนวคิดตั้งต้นต่างกันไปนิด ปัญหาดันยากและซับซ้อน”
  2017-06-11 19:54
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจในประเด็น ล้ม/ไม่ล้ม 30 บาทว่า แม้ยืนยันว่าไม่ล้ม โดยระบุว่าจะทำให้มั่นคงและยั่งยืน แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าจะชี้ให้ชัดว่า ปรัชญาของการสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐในตอนนี้ เหมือนหรือต่างจากเดิม เพราะเหตุใด และจะทำได้ดีที่สุดเท่าใด ที่สำคัญคือ เคลียร์ข้อสงสัยของประชาชนเสียทีว่า ท่านกำลังจะทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือระบบสงเคราะห์ผู้ยากไร้กันแน่ เพื่อคลายความแคลงใจของประชาชน และสร้างความมั่นใจสำหรับคนทุกเศรษฐานะ
  2016-07-11 23:12
 • “วิโรจน์ ณ ระนอง” นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ชี้ ประเทศไทยไร้ฉันทามติหลักประกันสุขภาพ ข้อถกเถียงเรื่องหลักประกันสุขภาพตั้งแต่อดีตคือจะช่วยใครบ้างและช่วยแค่ไหน ส่งผลให้นโยบาย 30 บาท ตลอด 10 ปี ตกอยู่ในวังวน ระบุ เงินที่ สปสช.ได้รับเพื่อจ่ายให้ รพ.ไม่พอ ทำให้ รพ.มองผู้ป่วยเป็นภาระ
  2016-07-11 22:32
 • แกนนำภาคประชาชนด้านสุขภาพ ประกาศไม่รับร่าง รธน.ปี 2559 ฉบับมีชัย เหตุเนื้อหาสุขภาพแย่สุด ซ้ำล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับ รธน.ฉบับเดิม ไม่เคารพสิทธิประชาชน ไม่ศึกษารากเหง้าระบบสุขภาพประเทศ คงแนวคิดจัดแบบสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แถมลิดรอนสิทธิภาคเอกชนและประชาชน กันไม่ให้มีส่วนร่วมจัดบริการสุขภาพ ซ้ำไม่สนใจการปฏิรูประบบสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเสนอร่าง รธน.ฉบับใหม่ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพประเทศ
  2016-04-26 13:52
 • เลขาฯ กมธ.เศรษฐกิจฯ สปช.ย้ำ ระบบสุขภาพไปไม่รอดถ้าให้รัฐแบกภาระทั้งหมด ใครมีกำลังก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ให้รัฐช่วยเฉพาะกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆ
  2015-07-08 12:48
 • ‘สารี’ ยันบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่ระบบสงเคราะห์ให้คนจน ชี้ สธ.-สปสช.ต้องทำหน้าที่มากกว่านี้ในการสนับสนุนข้อมูลให้นายกฯ เข้าใจ แนะทำระบบภาษีการเงินการคลังเพื่อรองรับระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับทุกคน แจงไทยลงทุนด้านสุขภาพให้ประชาชนน้อยมาก และสังคมไทยมาไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นระบบสังคมสงเคราะห์แล้ว
  2015-04-25 14:28
 • “นิมิตร์” หวั่นปรับโครงสร้างบอร์ดสปสช. ลดบทบาทภาคประชาชน ทำลายหลักการประกันสุขภาพ เปลี่ยนจากสิทธิเป็นสงเคราะห์ ทำบัตรทองเป็นระบบอนาถา แนะต้องเดินตามร่าง รธน.ฉบับใหม่ เน้นความสำคัญภาคพลเมือง เพิ่มสัดส่วนกรรมการภาคประชาชน พร้อมผู้แทนหน่วยบริการทุกระดับ แต่ลดสัดส่วนกรรมการฝ่ายข้าราชการ เหตุผูกติดการเมืองแทรกแซงได้ง่าย
  2015-04-23 10:14
 • เนชั่นสุดสัปดาห์ ชวนสนทนากับ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. ภายหลังจากที่ผู้บริหารสปสช.เปิดแถลงข่าวครั้งใหญ่แจงข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับประเด็นเรื่องความเห็นต่างตั้งแต่เรื่องอุดมการพื้นฐาน วิธีคิด วิธีการมองโลกที่นำไปสู่ข้อเสนอการบริหารบัตรทองที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นร่วมจ่าย เขตสุขภาพ คนจน คนรวยใช้สิทธิเท่าเทียม สงเคราะห์ อนาถา และประเด็นเรื่องความเป็นธรรม ความเท่าเทียมในระบบ
  2015-03-29 10:44
 • ทุกคนล้วนมีความทรงจำในอดีต มากบ้าง น้อยบ้างกันทั้งสิ้น แต่หลายคนเลือกที่จะเก็บเฉพาะความทรงจำที่ดี ที่ควรค่าแก่การจดจำไว้เท่านั้น สิ่งที่กระทบจิตใจในทางลบ หลายคนมักเลือกที่จะเก็บเฉพาะ “เหตุ” ไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำซ้ำ ส่วน “ผล” ก็ลืมๆไป เพราะเก็บไว้ในใจก็รังแต่จะทำให้จิตใจหดหู่
  2014-08-20 16:47