สถานศึกษา

  • กระทรวงสาธารณสุข หนุนพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร แหล่งมอมเมาเยาวชนและนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เสียสุขภาพและถูกคุกคามทางเพศ เผยมีนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 2.5 แสนคน พร้อมเฝ้าระวังอุตสาหกรรมสุราที่ขาดจริยธรรม เช่น โฆษณาพลิกแพลง ลดแลกแจกแถม เพิ่มบทลงโทษหากมีการละเมิดกฎหมาย
    2014-10-17 22:27
  • หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ - ผลสำรวจร้านเหล้าพรึ่บเป็นดอกเห็ดล้อมมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 28 ร้านต่อ 1 แห่ง ร้ายกว่านั้น 1 ใน 3 ขายเหล้าบริเวณหอพัก วอนรัฐบาลเห็นแก่อนาคตเยาวชนใช้กฎหมายจริงจัง ออกมาตรการห้ามศิลปิน-นักกีฬาเป็นพรีเซนเตอร์
    2013-09-13 14:52