• Tuesday, February 17, 2015
  16:09
  กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในกำกับกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผลิตพยาบาล นักการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ป้อนสถานพยาบาลในสังกัดกว่า 10,000 แห่ง แก้ไขปัญหาขาดแคลนอย่างคล่องตัว
  2015-02-17, 16:09
 • Sunday, December 28, 2014
  15:47
  สธ.สำรวจข้อมูลลูกจ้าง/พกส.ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หลัง ก.พ.มีมติตามหนังสือ 8 ธ.ค.57 ให้บรรจุนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบเป็นข้าราชการได้แล้ว โดยให้ส่งข้อมูลกลับคืน สป.สธ. 15 ม.ค.นี้ แต่ยังไม่ระบุว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ หลังไม่สามารถทำได้ทันในการบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 เหตุมติ ก.พ.ออกทีหลัง
  2014-12-28, 15:47
 • Sunday, September 14, 2014
  12:16
  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาลของราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ระหว่างพ.ศ.2558-2560  
  2014-09-14, 12:16
 • Sunday, August 17, 2014
  12:28
  ลูกจ้างชั่วคราวสธ.ชิงลาออกจากสังกัด เหตุรอบรรจุข้าราชการไม่ไหว ชี้รอแบบไม่มีอนาคต ทั้งยังไม่มีหวัง เมื่อมีที่ไปดีกว่า ก็ต้องไปเพื่ออนาคตและครอบครัว เผยเป็นนักเรียนทุนสถาบันพระบรมราชชนก รอบรรจุเป็นข้าราชการกว่า 6 ปี ให้กำลังใจรุ่นน้องขอให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการทุกคน
  2014-08-17, 12:28
 • Thursday, February 27, 2014
  17:45
  กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,470 คน เป็นหลักสูตรพยาบาล 3,600 คน และหลักสูตรอื่น ๆ 1,870 คน โดยสมัครทั้งระบบสอบตรงวันที่ 15-31 มีนาคม 2557 และระบบสอบกลาง 18-24 มิถุนายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
  2014-02-27, 17:45
 • Saturday, July 06, 2013
  18:32
  วันนี้(6 กรกฏาคม 2556)ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.... เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถาบันพระบรมราชชนกแล้ว
  2013-07-06, 18:32

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน