สธ.

 • “หมอปิยะสกล” ลงนามแต่งตั้ง คกก.จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อยอดข้อเสนอ ‘SAFE’ จาก คกก.ที่มี “หมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” เป็นประธาน ส่วนกรรมการชุดใหม่ มี “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬาฯ เป็นประธาน “อัมมาร” และ “หมอพรพันธุ์” เป็นที่ปรึกษา “ปลัด สธ.” และ “เลขาธิการ สปสช.” เป็นรองประธาน พร้อมกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมเป็น 29 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มั่นคง-ยั่งยืน และเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
  2016-02-18 14:43
 • “หมอเจตน์” ระบุ UHC ไทยมาถูกทาง องค์กระหว่างประเทศใช้เป็นทิศทางนำประเทศพัฒนา แต่ชี้ไทยเดินเร็วไป ทำรัฐบาลและกระทรวงอื่นตามไม่ทัน เกิดปัญหาต่อระบบ ส่วนสถานการณ์งบไม่พอยังเกิดต่อเนื่อง แต่ถูกซ่อนไว้จากสถานการณ์สงบ รพ.ยังเดือดร้อนรัดเข็มขัด ขณะที่นโยบายเขตสุขภาพ สธ.เป็นเพียงการซื้อเวลา หวั่นขยายเป็นปัญหางบระดับเขตในที่สุด แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมส่งเสียงงบไม่พอ กระตุ้นรัฐจัดสรรเพิ่ม พร้อมหาวิธีหนุนงบทำระบบยั่งยืน ทั้งจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มภาษีบาป แต่ฟันธงไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำ ต้องรอสถานการณ์สุกงอม
  2016-02-17 16:22
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 สนับสนุนสถานศึกษา 10 แห่งในพื้นที่ร่วมจัดการระบบสุขภาพในชุมชน โดยใช้ข้อมูลงานวิจัยจาก COP R2R 13 เรื่องแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
  2016-02-15 15:35
 • สหวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่ม พกส.สธ. ที่ได้รับบรรจุ ขรก. ส่งหนังสือถึง สธ.-ก.พ.ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหา หลังถูกดองเกือบ 2 ปี เหตุ ก.พ.ตีมึน ไม่เข้าใจตำแหน่ง พกส. ตัดสิทธิรับเกื้อกูลตามหนังสือ ก.พ.154 อ้างหลักเกณฑ์ระบุต้องอยู่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจนถึงวันบรรจุ ขรก.เท่านั้น ทั้งที่ พกส.เป็นนโยบาย สธ. ส่งผลเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน ค่าวิชาชีพ และความก้าวหน้า เผยมี ขรก.สธ.บรรจุใหม่ได้รับกระทบเกือบหมื่นคน วอนขอแค่คืนสิทธินับรวมอายุราชการช่วงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อขึ้นระดับชำนาญการ พร้อมระบุให้เวลา 30 วัน หากไม่คำตอบเตรียมเคลื่อนไหวบุกขอความเป็นธรรมถึง สธ.และ ก.พ.   
  2016-02-14 12:40
 • เผยพยาบาลรัฐงานหนัก ทำงาน 37 เวร/คน/เดือน แถมพยาบาลชำนาญการจ่อลาออกเพียบหลังเกณฑ์ ก.พ. ให้ขึ้นชำนาญการพิเศษได้แต่ต้องยุบตำแหน่งว่าง ส่งผลเงินเดือนตัน ผอ.สำนักการพยาบาลชี้ ถ้ายังไม่แก้ปัญหา ไม่รู้จะระเบิดเมื่อไหร่ ระบุมาถึงจุดที่คนไข้คาดหวังกับพยาบาล ส่วนพยาบาลมีปัญหางานหนัก ค่าตอบแทนน้อย ไม่คุ้มค่า เกิดความเครียด ส่งผลขอลาออก
  2016-02-13 17:27
 • ‘หมอปิยะสกล’ ส่งข้อความถึงชาว สธ.ขอกำหนดหลักการ 5 ข้อเมื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อไม่ให้เป็นภาระผู้จัด ห้ามมีป้ายแสดงรูป รมว.หรือผู้บริหารท่านอื่น เพราะสิ้นเปลือง อาหารราคาไม่แพง หรือจานเดียวได้ กิจกรรมบนเวทีเรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องมีของฝากเพราะของฝากที่ดีคือ ความสามัคคีและพลังที่จะนำ สธ.สู่ความมั่นคงและยั่งยื
  2016-02-13 09:28
 • คสช.เคาะเริ่มงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทันที ตั้ง ‘เจษฎา มิ่งสมร’ ประธานกรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชั่วคราว) เดินหน้างานในพื้นที่ที่พร้อม ระหว่างรอ ครม.อนุมัติร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
  2016-02-11 12:20
 • สธ.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน-ปฎิรูปสาธารณสุข 8 คณะรองรับปฏิรูปประเทศไทย จัดทำและวางแผน 18 เดือน ก่อนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 61-65 ยึดแนวทาง 4+4 คือ ขับเคลื่อน 4 ด้าน บริการทั่วถึง ครอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพ สร้างหลักประกันสุขภาพ พร้อมลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ปฏิรูป 4 ด้าน ระบบบริการ ป้องกันโรค การเงินการคลัง และบริหารจัดการทั้งโครงสร้าง กำลังคน คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-02-10 15:37
 • ข้าราชการ สธ.เตรียมเคลื่อนไหว หลังเกณฑ์ ก.พ.เยียวยาเงินเดือนข้าราชการทำวุ่นอีกครั้ง เหตุยังมีบางกลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ ก.พ.กำหนด ทำข้าราชการที่เข้ามาทีหลังเงินเดือนแซงรุ่นที่บรรจุก่อน ทั้งไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ที่เป็นธรรม ชี้ถูกเลือกปฏิบัติให้เยียวยาเฉพาะบางกลุ่ม เผยกลุ่มที่ตกสำรวจ คือ ข้าราชการ สธ.ในกลุ่มเปลี่ยนสายงาน กลุ่มข้าราชการที่ถูกบรรจุต่ำกว่าคุณวุฒิ กลุ่มข้าราชการที่เคยเป็นลูกจ้างไม่ถึงปี ซึ่งเคยเป็นลูกจ้าง และถูกลดเงินเดือนเมื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ
  2016-02-10 12:28
 • 14 องค์กรลงนามความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และจัดบริการอาชีวอนามัย ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน
  2016-02-09 16:52
 • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
  2016-02-08 15:01
 • ขรก.สายวิทย์สุขภาพ เตรียมหารือร้องขอความเป็นธรรมอีกรอบ หลัง ก.พ.ออกหลักเกณฑ์จำกัดการเยียวยาผู้ถูกลดระดับและเงินเดือนตันจากเปลี่ยนสายงาน ส่งผลมีผู้ได้รับเยียวยารอบแรก 12 คน จากจำนวนทั้งหมดที่ยื่นข้อเรียก ทั้งที่บางคน ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกัน มองเป็นเพียงแค่การลดกระแส พร้อมระบุ ก.พ.แจงเหตุผล หวั่นกระทบสายงานอื่นและด้านงบประมาณ
  2016-02-07 16:06

Pages