สนช.

 • สปส.เร่งแก้กฎหมายประกันสังคม เปิดโอกาสผู้ประกันตนมีส่วนร่วมเลือกคกก. พิสูจน์ความโปร่งใส่ ปลอดการแทรกแซงทางการเมือง พร้อมมอบของขวัญผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงปีใหม่แต่ให้รพ.เบิกจ่ายจากประกันสังคมโดยตรง ประสานสถานพยาบาลตามบัตร ไม่ต้องรอ 72 ชม. 
  2014-12-29 19:13
 • บทความจาก อดีตกรรมการแพทย์สภา นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ที่ระบุว่า “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสนช. ถ้ามีการประกาศออกมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์มาก แพทย์หลายท่านคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีพอ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายช่วยแพทย์ทุกมาตรา ร่าง พ.ร.บ.นี้จะช่วยคนไข้ที่เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องฟ้อง แพทย์ไม่ถูกพิสูจน์ความผิด มีกองทุนจ่ายแทนแพทย์ และมีการสะท้อนกลับให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัย win-win ไม่ดีหรือครับ ใครช่วยตอบสิว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลร้ายต่อแพทย์ตรงไหน”
  2014-12-24 20:32
 • เสนอหนุน “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ฉบับ คปก.” หลังผ่านกระบวนการ 2 ปี เน้นรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ช่วยขยายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทุกกองทุน ลดการการฟ้องร้อง แก้ปัญหาขัดแย้งหมอ-คนไข้ ยอมรับยังมีแพทย์ที่คัดค้าน ยัน คปก.ทำเต็มที่แล้ว แต่ให้ถูกใจคนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ พร้อมเตรียมเสนอ รมว.สธ.ใช้ร่างกฎหมาย คปก.เป็นร่างกฎหมายรัฐบาล เสนอ ครม.พิจารณาส่ง สนช.
  2014-12-22 16:21
 • พญ.เชิดชู สผพท. ยื่นจม.เปิดผนึก ประธานกมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สกัดออก ก.ม.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ชี้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ขอให้ช่วยยับยั้ง รับฟังความคิดเห็นประชาชน คนทำงานจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันความเสียหาย
  2014-12-17 17:50
 • สนช.ผ่านวาระแรก ร่างกฎหมาย "อุ้มบุญ" พร้อมตั้งกรรมาธิการฯ พิจารณาใน 30 วัน "วัลลภ" ตั้งข้อสังเกต บทลงโทษแม่อุ้มบุญสูงกว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน "ภิรมย์" แนะตัดผสมเทียมออกจากนิยามเพราะเป็นคนละประเภทกัน
  2014-11-29 19:15
 • กมธ.สธ.เข้าหารือ นพ.รัชตะ-นพ.สมศักดิ์-ปลัดสธ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเก็บข้อมูลเตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เห็นด้วยปฏิรูปด้วยเขตสุขภาพ เป็นเรื่องดี ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็ว มีคุณภาพ พร้อมหารือบูรณาการ 3 กองทุน ด้าน รมช.สมศักดิ์ เสนอรัฐธรรมนูญใหม่บรรจุเรื่องตั้งกองทุนใหม่ร่วมจ่ายแทนประชาชนกรณีงบบัตรทองไม่เพียงพอ แต่ไม่มั่นใจ อนาคตประชาชนอาจต้องร่วมจ่ายจริง
  2014-11-26 19:53
 • นสพ.มติชน : กลุ่มเภสัชกรยื่น 1,633 รายชื่อ ต่อสภาวิชาชีพ ค้านร่าง'พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537' ฉบับปรับปรุง ยันลิดรอน ไม่ชอบธรรม จี้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญถามความเห็นสมาชิก
  2014-11-18 13:49
 • กลุ่มเภสัชกรค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ชี้ไม่ผ่านความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กังวลการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามที่เพิ่มหน้าที่การปรุงยาและจ่ายยาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข แต่ตัดการปรุงยาและขายยาของเภสัชกรออก ทั้งที่เป็นสาระสำคัญของนิยามที่เป็นสากลของวิชาชีพเภสัช เตรียมล่ารายชื่อคัดค้านและจะร้องไปที่สภาเภสัชกรรม
  2014-11-08 20:06
 • ตัวแทนแรงงานยื่นหนังสือสนช. ค้าน ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับครม. หวั่นไม่รอบด้าน กระทบประชาชน ด้าน "สุรชัย" รับไม่มีอำนาจชะลอแต่จะตั้งเป็น กมธ.ร่วม
  2014-10-31 11:41
 • นสพ.ASTVผู้จัดการรายวัน - ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชฯ เพิ่มคำนิยามใหม่ ช่วยขายยาได้กว้างขึ้น ระบุต้องต่อใบประกอบวิชาชีพฯ ทุก 5 ปี ประเมินความรู้ ชี้ช่วยรับประกันคนไข้ได้เภสัชฯ มีคุณภาพ ย้ำหากไม่ต่อใบประกอบวิชาชีพหมดสิทธิทำหน้าที่ ห้ามอยู่หน้าร้านยา ส่วนเภสัชฯ รพ.ยังทำหน้าที่ต่อได้ เหตุไม่มีกฎหมายห้าม จับตา สธ.ออกประกาศคุมหรือไม่
  2014-10-27 19:11
 • ที่ประชุมสนช. มีมติเอกฉันท์ 178 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ยกเลิกระบบใบอนุญาตประกอบอาชีพตลอดชีวิต
  2014-10-17 09:05
 • เครือข่ายเภสัชฯภาคอีสานค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับกฤษฎีกาชี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจี้สธ.แก้ไข
  2014-10-10 16:41

Pages