สบส.

 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและเจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะลงตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมที่ให้บริการดีท็อกซ์ด้วยการรับประทานผลไม้ ดื่มน้ำมะพร้าวผสมกับน้ำใบย่านาง จนเกิดเหตุเสียชีวิต ระบุบริการดีท็อกซ์ถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก และจัดอยู่ในบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ให้บริการจะต้องผ่านการอบรมความรู้จากหลักสูตรของหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
  2016-03-24 15:05
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะด้านจิตวิทยาคลินิกหรือจิตเวช กรณีโฆษณาอวดอ้างสะกดจิตบำบัดโรค และตรวจสอบตัวบุคคลที่ให้บริการรักษาโรคหากไม่มีใบประกอบโรคศิลปะแม้จะเปิดคลินิกรักษาในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมายก็เข้าข่ายมีความผิดเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสถานพยาบาลก็มีความผิดด้วยเช่นกัน
  2016-03-21 18:43
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559 พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ “สานพลัง อสม.ทั่วไทย ลดการบาดเจ็บทางถนน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ”
  2016-03-19 11:34
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จากผลงานในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ใช้ความสามารถการสื่อสาร 6 ภาษา คนแรกของประเทศ สร้างระบบการป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยใช้ถุงยางอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ความรู้ต่างด้าวทุกกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบตัวต่อตัว เข้าถึงยาต่อเนื่อง และดูแลกลุ่มเด็กกำพร้ามีที่พึ่งพิง จัดล่ามภาษาถิ่น 4 ภาษา เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยกับต่างด้าว โดยจะเข้ารับรางวัลเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้ 
  2016-03-16 21:32
 • “หมอปิยะสกล” ลงนามระเบียบ สธ. คุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ อาทิ แพทย์แผนจีน จิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ห้ามโฆษณา ใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาความรู้ความชำนาญของคนเอง เป็นต้น มีผลแล้วตั้งแต่ 19 ก.พ. 59 ฝ่าฝืนโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา
  2016-03-13 22:03
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย สนช.ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... อยู่ระหว่างส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลบังคับใช้ประมาณ ต.ค. 59 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท สปา นวดเพื่อสุขภาพ และเสริมความงามทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามโฆษณาที่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจารอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ชี้ในปี 2558 สปาไทยสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 31,000 ล้านบาท
  2016-03-08 15:16
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายลูกตามพ.ร.บ.อุ้มบุญ 15 ฉบับอย่างเคร่งครัด ห้ามซื้อขายไข่ อสุจิหรือตัวอ่อน การดำเนินการตั้งครรภ์แทนผู้ให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองฯ และทำได้เฉพาะคู่สมรสสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้น ห้ามทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า และห้ามกระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า หญิงที่รับอุ้มต้องเคยมีบุตรแล้ว และรับอุ้มได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ห้ามเลือกเพศ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุดมีสถานพยาบาลอุ้มบุญขึ้นทะเบียน 64 แห่ง มีคู่สมรสยื่นเรื่องขอทำอุ้มบุญแล้ว 4 คู่    
  2016-02-23 18:52
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินหน้าเอาผิดสถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดเสริมความงาม สุรชัย สมบัติเจริญ โทษฐานโฆษณา ย้ำสถานพยาบาลที่ให้บริการเสริมความงามทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้โฆษณาได้ 6 ประการเท่านั้น โดยสามารถโทรปรึกษาได้ที่กองกฎหมาย หมายเลข 02-193-7041ในวันและเวลาราชการ 
  2016-02-23 16:26
 • สบส.ประชุมบุคลากรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 228 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัดท่องเที่ยว สนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล ชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงบริการอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมทุกมิติ ชูความเด่นไทยก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านบริการสุขภาพนานาชาติ เผยขณะนี้ไทยมีโรงพยาบาล และคลินิกผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเจซีไอ 53 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน ในปี 2558 ไทยมีรายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพกว่า 1 แสนล้านบาท 
  2016-02-23 15:44
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างเครื่องส่องไฟต้นแบบรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเครื่องแรกของประเทศ ป้องกันสมองพิการ ประยุกต์ใช้หลอดไฟแอลอีดี ให้ความปลอดภัย พลังแสงส่องสว่างครอบคลุมตัวทารกได้ทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพลดปัญหาตัวเหลืองได้ดีมาก สามารถดูอาการเด็กได้อย่างใกล้ชิดทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสะดวกแพทย์ พยาบาล และแม่เด็ก ต้นทุนผลิตเพียง 30,000 บาท ถูกกว่าเครื่องนำเข้าถึง 10 เท่าตัว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเซนเชอร์ตรวจเช็คระดับบิลิรูบิน ผ่านทางผิวหนัง โดยไม่ต้องเจาะเลือด
  2016-02-17 21:47
 • สบส.เผยความคืบหน้าผลการสอบข้อเท็จจริง ดร.เซปิงแจงโมหน้านักร้องชื่อดัง พบทำในสถานพยาบาลที่ถูกกฎหมาย และหมอเฉพาะทางที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาจริง เร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลกับ ดร.เซปิง แต่ประเด็นการโฆษณาเฟซออฟ อาจเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการด้านการแพทย์ปรากฏ พร้อมทั้งเตรียมวางมาตรการป้องกันการโฆษณาทางโซเซียลมีเดีย ร่วมกับ สคบ. แพทยสภา เพราะถือเป็นภัยสร้างการเสพติดประชาชนที่ส่อความรุนแรงขึ้น
  2016-02-17 21:26
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้ทันสมัยทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ รถเอ็กซเรย์ รถทำฟัน รถตรวจชันสูตรโรค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน ป้องกันหมอเถื่อนหรือผู้ประกอบโรคศิลปะเถื่อน ขณะนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล 2 มีนาคม 2559 และจะเสนอ รมว.ลงนามโดยเร็ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที
  2016-02-17 15:49

Pages