สบส.

 • สบส.ประชุมบุคลากรโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 228 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัดท่องเที่ยว สนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล ชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงบริการอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมทุกมิติ ชูความเด่นไทยก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านบริการสุขภาพนานาชาติ เผยขณะนี้ไทยมีโรงพยาบาล และคลินิกผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเจซีไอ 53 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน ในปี 2558 ไทยมีรายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพกว่า 1 แสนล้านบาท 
  2016-02-23 15:44
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างเครื่องส่องไฟต้นแบบรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเครื่องแรกของประเทศ ป้องกันสมองพิการ ประยุกต์ใช้หลอดไฟแอลอีดี ให้ความปลอดภัย พลังแสงส่องสว่างครอบคลุมตัวทารกได้ทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพลดปัญหาตัวเหลืองได้ดีมาก สามารถดูอาการเด็กได้อย่างใกล้ชิดทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสะดวกแพทย์ พยาบาล และแม่เด็ก ต้นทุนผลิตเพียง 30,000 บาท ถูกกว่าเครื่องนำเข้าถึง 10 เท่าตัว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเซนเชอร์ตรวจเช็คระดับบิลิรูบิน ผ่านทางผิวหนัง โดยไม่ต้องเจาะเลือด
  2016-02-17 21:47
 • สบส.เผยความคืบหน้าผลการสอบข้อเท็จจริง ดร.เซปิงแจงโมหน้านักร้องชื่อดัง พบทำในสถานพยาบาลที่ถูกกฎหมาย และหมอเฉพาะทางที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาจริง เร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลกับ ดร.เซปิง แต่ประเด็นการโฆษณาเฟซออฟ อาจเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการด้านการแพทย์ปรากฏ พร้อมทั้งเตรียมวางมาตรการป้องกันการโฆษณาทางโซเซียลมีเดีย ร่วมกับ สคบ. แพทยสภา เพราะถือเป็นภัยสร้างการเสพติดประชาชนที่ส่อความรุนแรงขึ้น
  2016-02-17 21:26
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้ทันสมัยทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ รถเอ็กซเรย์ รถทำฟัน รถตรวจชันสูตรโรค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน ป้องกันหมอเถื่อนหรือผู้ประกอบโรคศิลปะเถื่อน ขณะนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล 2 มีนาคม 2559 และจะเสนอ รมว.ลงนามโดยเร็ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที
  2016-02-17 15:49
 • สบส.กำชับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตรวจสอบพฤติกรรม ดร.เซปิง เข้าข่ายเป็นมาร์เก็ตติ้งสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการเสริมความงามหรือไม่ หากพบมีส่วนได้ส่วนเสียค่ารักษา จะเข้าข่ายความผิดการโฆษณา ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สามารถเอาโทษได้ โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ให้บริการทางด้านเสริมความงาม
  2016-02-16 14:08
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เน้นย้ำประชาชนทุกสิทธิประกันสุขภาพ ที่ใช้บริการเสริมความงาม หากเกิดปัญหาหลังทำ เช่น แผลเน่า อักเสบ ติดเชื้อ จะต้องจ่ายค่ารักษาเอง เนื่องจากสิทธิประโยชน์จากกองทุนสุขภาพ ทั้ง 30 บาท ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รวมถึงต่างด้าว ไม่คุ้มครอง เพราะการเสริมความงามไม่ใช่การเจ็บป่วย หรือไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ย้ำเตือนวัยรุ่น อย่าเร่งสวย หล่อเพราะมีดหมอ ไม่ควรเสริมจมูก ทำหน้าวีเชฟก่อนถึงวัยเหมาะสม
  2016-02-12 13:56
 • สบส.ส่งทีมกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียว่า แพทย์โรงพยาบาลเอกชนย่านภาษีเจริญวินิจฉัยโรคผิด จนเกือบทำให้เด็กจมูกเน่าจากถ่านกระดุม เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ย้ำเตือนผู้ปกครองใส่ใจเลือกซื้อของเล่นเด็กอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระบบป้องกันถ่านหลุดร่วง
  2016-02-12 13:47
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขศาลาพระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 17 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถานที่ ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ บุคลากร เป็นที่พึ่งสุขภาพด่านแรกของนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง ในปี 2559 นี้ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพต้นแบบ 6 แห่งแรก คาดปี 2560 จะดำเนินการครบทุกแห่ง ผลการพัฒนาโดยรวมประชาชนศรัทธา เข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยดีขึ้น เข้ารักษาเฉลี่ยแห่งละ 1,400 คนต่อปี การพึ่งหมอผีรักษาลดลง ลดอาการรุนแรงโรคได้ผล 
  2016-01-30 14:13
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้กระแสความงามทั่วโลกฮิตพึ่งการฉีดเพิ่มขึ้น เผยผลการควบคุมมาตรฐานคลินิกเสริมความงาม ในปี 2558 ดำเนินคดีรวม 95 คดี ข้อหาฝ่าฝืนการโฆษณา ย้ำเตือนคลินิกทุกแห่งห้ามใช้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ทำเลเซอร์ผิว มิฉะนั้นจะเข้าข่ายหมอเถื่อน พร้อมทั้งเตรียมเรียกสอบ เอาโทษคลินิกชื่อดังในย่าน กทม.และปริมณฑล ฝ่าฝืนกฎหมายสถานพยาบาล โฆษณาใช้คำโอ้อวดสรรพคุณทางเว็บไซต์ จัดโปรหน้าใสให้นักศึกษา เปลี่ยนหน้าหมองให้น่ามองดุจดาวเดือน จัดหน้าใสในราคาเบาๆ และหากพบแห่งใดกระทำผิดซ้ำซาก จะพิจารณาโทษให้หนักขึ้น เช่น ปิดสถานพยาบาล 
  2016-01-30 13:56
 • สบส.ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศ และตรวจสอบความปลอดภัย 7 ระบบหลักใน รพ.พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์ซึ่งมีประมาณ 2 แสนเครื่องครั้งแรกในประเทศ หนุนประสิทธิภาพการรักษาแม่นยำ พร้อมประกาศใช้ปีนี้ 3 รายการ ได้แก่เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และเครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 9 รายการ 
  2016-01-27 16:47
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน 468 แห่งทั่วประเทศ คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนทั่วไปและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เน้นมาตรการป้องกันหมอจีนเถื่อน กำหนดให้แพทย์แผนจีนต่างชาติ ต้องสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะก่อน และต่อใบอนุญาตทุก 2 ปี ล่าสุดทั่วประเทศมีแพทย์แผนจีนขึ้นทะเบียน 792 คน ในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ 70 คน 
  2016-01-22 13:48
 • สบส.ส่งทีมกฎหมายเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนย่านพหลโยธิน จ่ายยาให้ผู้ป่วยผิดคน เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เร่งให้เสร็จภายใน 3 วัน และเชิญทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลพิจารณาตัดสิน หากพบมีความผิด จะดำเนินการลงโทษทั้งผู้ดำเนินการสถานพยาบาล โทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะเภสัชกรห้องยา จะส่งสภาวิชาชีพดำเนินการด้วย
  2016-01-22 13:37

Pages