สปสช.

  • หลายท่านคงมีประสบการณ์การไปรับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนไม่มากก็น้อย หลังพบคุณหมอเพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย คุณหมอก็จะสั่งยา จากนั้นก็ไปรับยาที่ห้องยาพร้อมชำระเงิน ผมเชื่อว่าราคาที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเรียกเก็บมีโอกาสไม่เท่ากัน เพราะต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน การคิดค่าบริหารจัดการหรือค่าบริการก็ไม่เท่ากันแม้ว่าผู้ป่วยจะถูกวินิจฉัยด้วยโรคเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกองทุนสุขภาพของประเทศไทยทั้งสามกองทุนได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการข้าราชการและกองทุนประกันสังคมเป็นตัวแทนในการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงพยาบาลแทนสมาชิกของแต่ละกองทุน จึงนำระบบ DRGs และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก
    2012-05-10 19:38
  • สปสช.ประกาศใช้ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 สำหรับให้หน่วยบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน  ชี้จัดกลุ่มโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าดีอาร์จีรุ่นที่ 4 ถึง 530 โรค ครอบคลุมโรคมากขึ้น สะท้อนต้นทุนเป็นจริง เผยการเปลี่ยนรุ่นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น    ชี้ ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยอิสระ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยบริการสับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน ย้ำกรมบัญชีกลางและสปส.ประกาศใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
    2012-05-10 18:56
  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน วาระสำคัญที่สังคมเฝ้าจับตา คือการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คนใหม่ แทนคนเดิม คือ นพ.วินัย สวัสดิวร ที่ได้หมดวาระไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา
    2012-05-07 00:32

Pages