สปสช.

 • สปสช.จับมือไปรษณีย์ไทย จัดระบบ “ส่งยาทางไปรษณีย์” ดูแลผู้ป่วยช่วงวิกฤต COVID-19 หลัง รพ.หลายแห่งเสนอเพิ่มช่องทางช่วยผู้ป่วยไม่ต้องมา รพ. ลดความเสี่ยงรับเชื้อ ใช้งบ “กองทุนบัตรทอง” หนุนค่าบริการจัดส่ง 
  2020-04-13 11:37
 • “อนุทิน” ปรับยุทธวิธีคุม “โควิด-19” แพร่ระบาด เน้น “ค้นหาผู้มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด” ตามหลักการเจอเร็ว รักษาเร็ว อัตราเสียชีวิตต่ำ เชิญคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการสงสัย ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาล ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าอาการตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อก็เข้ารักษาตามกระบวนการต่อไป
  2020-04-13 11:19
 • บอร์ด สปสช.ไฟเขียว 7 มาตรการด่วน หนุนควบคุม ลดแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ขยายโครงการรับยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังรับบริการนอกหน่วยบริการประจำตามความจำเป็น จ่ายชดเชยค่าบริการ รพ.สนาม และเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการเสียหายจากกรณี COVID-19 เป็น 2 เท่า เป็นต้น รับรองมติเดินหน้าทันที พร้อมมอบ สปสช. ปรับปรุงประกาศและหลักเกณฑ์รองรับ
  2020-04-13 11:07
 • สปสช.จัดงบ 4,280 ล้านบาทให้โรงพยาบาลเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง พร้อมเตรียมจัดทำแนวทางการจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องกักตัวที่บ้าน และกรณีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงที่โรงพยาบาลส่งไปแอดมิทต่อที่โรงแรมในสถานการณ์ที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น
  2020-03-29 12:03
 • สปสช.เตรียมออกประกาศ เปิดช่อง รพ. ดึงงบค่าเสื่อมปรับปรุงพื้นที่ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมืแพทย์ รับมือผู้ป่วย COVID-19 ขณะที่ ครม.อนุมัติงบกลาง 3.26 พันล้านแล้ว หนุนกองทุนบัตรทองรับมือ COVID-19 เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช.เร่งจัดสรรกระจายงบให้ รพ.โดยเร็ว
  2020-03-26 19:43
 • สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 มี.ค.63 สามารถเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมย้ำ หากอาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ แต่อยากทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ ไม่ต้องไป รพ.เพื่อขอตรวจ จะเพิ่มความเสี่ยงรับเชื้อโดยไม่จำเป็น
  2020-03-25 17:03
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) วาระที่ 5 เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้าน
  2020-03-20 10:22
 • สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เสนอ รพ.ทุกแห่งจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี 4 เดือน ดูแลผู้ติดเชื้อช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ไม่ต้องแออัดรอรับยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมสนับสนุน แนะผู้ติดเชื้อเอชไอวี เคร่งครัดกินยาตรงเวลา ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงรับเชื้อ ด้าน สปสช.ยืนยันสต๊อกยา อภ. มียาต้านไวรัสเอชไอวีเพียงพอหนุน รพ.จ่ายยาได้
  2020-03-17 14:52
 • แม้สวัสดิการด้านสุขภาพของรัฐทั้ง 3 สิทธิ ได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม และ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรจุสิทธิประโยชน์ด้านบริการทันตกรรม และครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ 99 ของประเทศ แต่ในข้อเท็จจริง กลับพบว่าการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชากรยังคงต่ำ และไม่เท่าเทียมกันระหว่างสิทธิ
  2020-03-12 19:44
 • 2 อนุกรรมการกองทุนบัตรทอง เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช. ชงรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้านบาท รับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามข้อมูลคาดการณ์การแพร่ระบาดกรมควบคุมโรค และอ้างอิงค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมค่าตรวจ ค่ารักษา ค่ายา ค่าห้อง และชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ หนุน รพ.ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ไม่กระทบดูแลผู้ป่วยอื่นตามงบบัตรทองในระบบปกติ
  2020-03-12 13:01
 • ‘กฤตยาแสดงทัศนะว่า สังคมควรทำให้การท้องทุกท้อง ไม่ว่าจะท้องพร้อมหรือไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติก่อน การมองว่าถ้าท้องไม่พร้อมแล้วเป็นปัญหาส่งผลให้ผู้หญิงไม่มีทางเลือก แต่หากมองว่าท้องทุกท้องไม่ว่าจะตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาด เป็นท้องที่สามารถจัดการได้ ไม่ว่าจะด้วยการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม ประการต่อมาคือต้องทำให้การท้องที่ไม่พร้อมมีทางเลือกและทางเลือกทุกทางนั้นต้องปลอดภัย ถูกกฎหมาย และให้คนทุกกลุ่มทุกเหล่าเข้าถึงบริการได้’ จาก-ท้องในวัยรุ่น ‘ปัญหา’ ของวัยรุ่น หรือ ‘ปัญหา’ ของผู้ใหญ่?
  2020-03-08 17:07
 • "คนที่ไม่เคยเดินทางมาแถวนี้อาจจะคิดว่าเดินทางสะดวก แต่ถ้าได้มาอยู่แล้วจะรู้ว่าไกล" นี่เป็นประโยคบอกเล่าจาก นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียงที่อยู่ปลายสุดของภาคตะวันออก ดูแลรับผิดชอบประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว และ อ.แกลง จ.ระยอง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
  2020-03-08 13:50

Pages