สป.สธ.

 • จพ.เวชสถิติ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากบิ๊กตู่ วอนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการของ สธ. หลังจัดสรร 3 รอบ ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นตามข้อตกลง ทั้งมีการเปลี่ยนคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ทำให้มีเจ้าพนักงานเวชสถิติเสียสิทธิ์ไม่ได้รับการบรรจุ ตกหล่น 337 คน เผยร้องเรียน สป.สธ.หลายครั้ง แต่ไม่คืบหน้า จึงต้องมาขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ
  2015-01-24 13:57
 • “รพ.ศรีเชียงใหม่” ติดกลุ่ม รพ.ขาดทุนวิกฤตรุนแรงระดับ 7 เหตุ “ฐานเงินเดือนสูง” เผยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 65 ของงบเหมาจ่ายรายหัว เหลืองบบริหารร้อยละ 35 ต่อปี แถม ปี 56 กระทรวงมหาดไทยประกาศแยกกิ่งอำเภอ ตั้ง รพ.ใหม่ ส่งผลผู้มีสิทธิบัตรทองลดเหลือแค่ 30,000 คน จาก 45,000 คน ทำงบถูกตัดไปกว่า 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 ของงบที่เคยได้รับ ชี้หาก สป.สธ. และ สปสช. ยังแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ จะส่งผลทำ รพ.ขาดทุนต่อเนื่อง เพราะความไม่ชัดเจนของงบประมาณที่จะไดด้รับ แจงแนวทางแก้ปัญหาตอนนี้ เน้นบริการผู้ป่วยในเพิ่ม เปิดผ่าตัดต้อกระจก พร้อมระดมเงินบริจาคจากชาวบ้านหนุน 
  2015-01-24 11:27
 • นายกสมาคมหมออนามัย จี้ สป.สธ. เร่งแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค หลังไม่ขยับมานานกว่า 4 ปี ส่งผลการทำงาน รพ.สต.ไม่คล่องตัว เกิดความสับสนในการทำงาน และไม่สะท้อนภารกิจทำงานในพื้นที่ ด้านรองปลัดสธ. ชี้ความก้าวหน้าของข้าราชการ ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ยันเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 
  2015-01-19 16:24
 • ข้าราชการวอนสป.สธ.แต่งตั้งกลุ่มงานตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคใหม่ หลังมีมติ อ.ก.พ.สธ.ไปตั้งแต่ปี 53 แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีการตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประกาศจัดตั้งกลุ่มตามโครงสร้างใหม่ สถานีอนามัยเปลี่ยนเป็น รพ.สต. แต่ตำแหน่งยังเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ไม่ใช่ ผอ.รพ.สต. ขาดความก้าวหน้า กระทบบัญชีเงินเดือน วอน นพ.รัชตะ ดำเนินการด่วน
  2015-01-10 19:43
 • จพ.เวชสถิติ ยันได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการไม่ถึง 66% ตามที่สธ.มีหนังสือยืนยัน เผยยังมีคนตกค้างไม่ได้รับการบรรจุกว่า 300 คน ข้องใจสธ.ใช้ตัวเลขใดมาคำนวณ ยื่นอุทธรณ์ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดสรรตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการรอบ 3 เพิ่มเติม เผยหากไม่เป็นผลเตรียมร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมต่อไป
  2014-12-24 19:21
 • สปสช.ออกสมุดปกขาว แจงข้อเท็จจริง หลังมีการให้ข้อมูลบิดเบือนโจมตี ทั้งประเด็น รพ.ขาดทุน และการให้งบสนับสนุนหน่วยงานที่ไม่ใช่รพ. ยันเป็นความเข้าใจผิด เชื่อหลังจากนี้คงไม่มีการบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายกันอีก ชี้ข้อเสนอ สธ.ที่จะให้เขตเป็นผู้จัดสรรงบประมาณจะถอยหลัง ทำให้บัตรทองเป็นคนไข้อนาถา ยันรับข้อทักท้วงได้ แต่ต้องแก้ไขตามกระบวนการ ผ่านการอภิปรายถกเถียง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ใช่ล้มหลักการของบัตรทอง
  2014-12-23 12:19
 • สป.สธ.ออกหนังสือแจงข้อมูล ยันสายงานนักกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรบรรจุเป็นข้าราชการ เกิน 66% ไปแล้ว ส่วนสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน จึงเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เผยมีบางเขตขอคืนตำแหน่งเพราะไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรง จึงนำมาปรับเกลี่ยใหม่เพิ่มเติม 164 อัตรา       
  2014-12-21 18:10
 • “นพ.ณัฐพงศ์ ผอ.สำนักบริหารการสธ. สป.สธ.” แจงเหตุไม่ร่วมประชุม คกก.แก้ปัญหา รพ.สธ.ขาดทุน มองว่าไม่มีประโยชน์ แถมเลขานุการฯ ยังเป็นคู่ขัดแย้งกล่าวหา สธ.ด้วย เสนอตั้ง คกก.ตรวจสอบ สปสช.ที่กระจายงบให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยบริการจะดีกว่า
  2014-12-19 17:57
 • มติชน : สปสช.ข้องใจปลัด สธ.ฟ้อง นายกฯ สวนทำหนังสือถามเหตุ ผลพร้อมแจงทุกเรื่อง ชง รมว.สธ. ตั้ง กก.แก้ปัญหา รพ.ขาดทุนแล้ว ด้าน 'หมอรัชตะ' ปัดไม่รู้เรื่อง อ้าง สปสช.รายงานทำตาม กม.
  2014-12-16 13:43
 • "หมอรัชตะ" ไม่รู้ สป.สธ.ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกฯ เสนอตรวจสอบจัดสรรเงินบัตรทองผิดวัตถุประสงค์ ทำ รพ.ขาดทุน เผยหารือ สปสช.แล้วทุกอย่างทำตามกระบวนการ แต่ระบุหากมีอะไรไม่ถูกต้องตรวจสอบได้ 
  2014-12-15 19:11
 • สธ.กำหนดภารกิจกลุ่มงานประกันสุขภาพในสสจ.ใหม่ หลังบอร์ดสปสช.มีมติยกเลิกสสจ.เป็นสปสช.สาขาจังหวัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ มุ่งเดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์ประกันสุขภาพของจังหวัดจากทุกสิทธิประกันสุขภาพ รวมถึงยุทธศาสตร์การเงินการคลัง ก่อนย้ำหากจะมีการดำเนินการอื่นใดระหว่างสปสช.และหน่วยงานในสังกัดสป.สธ. ต้องให้สปสช.ทำความตกลงกับสป.สธ.เพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนก่อน แต่ยังตอบรับภารกิจทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัด หลังสปสช.ทำหนังสือสอบถาม
  2014-09-27 16:52
 • รมว.สธ. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพ ใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งโรงพยาบาลทุกระดับให้มีศักยภาพเต็มขีดความสามารถ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน โดยเฉพาะรพช. 500 แห่ง เผยอยู่ระหว่างทีมที่ปรึกษาและทีมวิชาการเร่งทำกรอบแผนปฎิบัติการตามนโยบาย 10 ข้อ เร่งแก้ไขปัญหาโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
  2014-09-24 16:32

Pages