สพฉ.

 • สพฉ.เผย รพ.เอกชน ยอมรับหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการการป่วยฉุกเฉินแล้ว เหลือแค่ให้บอร์ด 3 กองทุนเห็นชอบ หวังลงนามร่วมกันภายในสิ้นปีนี้ 
  2016-09-28 21:56
 • กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ทางด่วนชีวิต เรียกรถพยาบาลช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ให้ถึงหมอเร็ว รักษาได้ทัน
  2016-09-24 19:30
 • สพฉ.จัดประชุมชี้แจงนโยบายปี 2560 “หมออนุชา” ชู 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอีก 5 ปีข้างหน้า เตรียมผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับมือกับผู้ป่วย และดึงการมีส่วนร่วมของ อปท.ให้มากขึ้น พร้อมดันให้เรื่องการปฐมพยาบาลและการ CPR บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมปรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสังคมสูงอายุและสังคมเมือง 
  2016-09-17 13:29
 • สพฉ.ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้กับกรมบัญชีกลาง พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้งานเครื่องได้ เชื่อจะหยุดวิกฤตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกับประชาชนที่มาใช้บริการในกรมบัญชีกลางได้
  2016-09-10 23:10
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เห็นชอบแนวทางปฏิบัติผู้ป่วยฉุกเฉินและอัตราค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติใน 72 ชั่วโมงแรก ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เสนอ 3 กองทุน และ รพ.เอกชน เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือพร้อมประกาศใช้ทันที เพื่อประชาชนจะได้รับการบริการอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเงื่อนไขเรียกเก็บค่ารักษา พร้อมเสนอ ครม.คาดใช้ได้ภายในธันวานี้
  2016-08-29 14:40
 • สพฉ.จับมือ เอไอเอส ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อดาต้า ผ่านแอพพลิเคชั่น ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน “EMS 1669”  เปิดสถิติยอดผู้ดาวน์โหลดใช้แอพกว่า 3 หมื่นคน ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและลดสาเหตุการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
  2016-08-16 17:23
 • สพฉ.กำหนด 10 อาการฉุกเฉินวิกฤต สำหรับการสื่อสารสู่ประชาชน ย้ำป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  2016-07-04 22:37
 • 7 องค์กรสุขภาพ ‘สธ.และองค์กร ส.’ ติดตามความคืบหน้าการทำงานข้อตกลง 5 เรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข จัดทำระบบข้อมูลสุขภาพ สร้างความเป็นเอกภาพระหว่างองค์กรสุขภาพ บูรณาการงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ พิจารณาแนวทางปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพ เพื่อเสนอ ครม.ต่อไป ส่วนโครงการที่บูรณาการร่วมกันเตรียมประกาศให้ รพ.สธ.ทุกแห่งเป็น รพ.ส่งเสริมใช้ยาสมเหตุสมผล เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.59 แต่ละองค์กรต่างๆ ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน สสส. รณรงค์เรื่องการใช้ยาแก่ สปสช.สนับสนุนเรื่องงบประมาณ 
  2016-06-28 13:35
 • รมว.สธ.ติดตามความคืบหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” 4 เรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) รพ.เอกชนรับทราบแล้ว เหลือหารือ รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์ 20 มิ.ย.นี้ ชี้แจง รพ.เอกชนให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมระบบสำรองเตียง การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ.และการวางระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมความพร้อม ทั้งในระบบสำรองเตียงระบบบริการ (Customer Service)
  2016-06-16 17:36
 • เลขาธิการ สพฉ.วอนผู้สร้างหนัง ละคร ถ่ายทอดข้อมูลการช่วยคนเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ถูกต้องแก่ประชาชน ชี้ที่ผ่านมาให้ข้อมูลผิด ทั้งการใช้ปากดูดพิษงูเมื่อถูกงูกัด ใช้ช้อนงัดปากคนเป็นลมชัก อุ้มผู้บาดเจ็บถูกรถชนไปส่ง รพ.ด้วยตัวเอง การแบกคนที่จมน้ำขึ้นบ่าเน้น แนะเพิ่มฉากการโทร.1669 เพิ่มบทการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ผู้ผลิตละครสอบถามได้ที่ สพฉ.
  2016-06-09 11:26
 • คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมออกประกาศกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปฏิบัติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ พร้อมให้คณะอนุกรรมการบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล เร่งหาข้อสรุปราคากลางร่วมกับ รพ.เอกชน
  2016-05-18 15:28
 • สพฉ.จับมือกระทรวงสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชน ปรับระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 6 ข้อ ย้ำหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ฟรี ตามนโยบายรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉินและลดอัตราการเสียชีวิต ย้ำต้องแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 เพื่อเข้าระบบ  ยืนยันครอบคลุมการให้บริการทั้งทางบก น้ำ และอากาศยาน
  2016-05-10 13:05

Pages