สภาการพยาบาล

 • ประชาชาติธุรกิจ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณโถงเกียรติยศ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.น่าน และ น.ส.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาพยาบาล ร่วมแถลงข่าวในนาม "เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"
  2014-02-24 16:50
 • โพสต์ทูเดย์ -แนะพยาบาลอาเซียนเร่งถกเกณฑ์ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ เคลียร์ปมระยะเวลา-ชั่วโมงพัฒนาฝีมือ
  2014-01-08 21:08
 • ไทยโพสต์ - P4P ยังไม่จบง่ายๆ สหวิชาชีพสาธารณสุขโวยชนบท สหภาพพยาบาลชี้ P4P สร้างทางเลือกการพัฒนาวิธีการทำงานเรียกร้องเข้าร่วมออกความคิดเห็นดีกว่าบอยคอตน์ ชมรมสาธารณสุขชี้ให้มองภาพรวมบ้าง เมื่อค่าตอบแทนไม่ยุติธรรมความสามัคคีก็ไม่เกิด ด้านสมาคมหมออนามัยย้ำชัด P4P ลดการเลื่อมล้ำ
  2013-12-12 08:56
 • พยาบาลกว่าพันชีวิตรวมพลหน้ากระทรวงหมอ เรียกร้องให้ สธ.เดินหน้าจ่ายค่าตอบแทนทุกวิชาชีพอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ฮึ่ม! แพทย์ชนบทเห็นแก่ตัวขอให้ได้ค่าตอบแทนก่อนแถมได้เท่าเดิม ยันรับไม่ได้ให้วิชาชีพที่รายได้น้อยกว่าเสียสละ เพราะเป็นทีมสุขภาพด้วยกัน ลั่นแม้กินแหนงแคลงใจแต่ไม่กระทบการดูแลผู้ป่วยแน่
  2013-11-25 14:28
 • Hfocus -ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลาการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะจบลงได้ง่ายๆ แม้ล่าสุดเหมือนจะมีข้อตกลงกันได้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายที่คิดค้นวิธีการจ่ายแบบพีฟอร์พี ขึ้นมา และล้มล้างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายอันเดิมลง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝั่งชมรมแพทย์ชนบท จนเรื่องไปถึงขั้นการพูดคุยเจรจาในทำเนียบรัฐบาล และมาปะทุอีกครั้งเมื่อชมรมแพทย์ชนบทประกาศจะชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ก็เหมือนจะตกลงกันได้ เมื่อมีการเจรจากันก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจนได้ข้อยุติในระดับหนึ่ง แต่ข้อตกลงจากการเจรจาครั้งนี้ ก็ทำให้วิชาชีพอื่นๆไม่พอใจ และมีความเห็นต่างออกไป
  2013-11-24 15:25
 • โพสต์ทูเดย์ - สภาการพยาบาลเร่งดันแผนผลิตคนรับมือเมดิคัลฮับ พร้อมสกัดพยาบาลอาเซียนผิดกฎหมาย
  2013-11-20 08:50
 • สธ.เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหตุเป็นเบี้ยอยู่ยาก ไม่ใช่เงินเดือน หลังแพทย์ได้รับสูงกว่าวิชาชีพอื่นหลายเท่า สูงกว่าพยาบาล 8-28 เท่า พร้อมเสนอปรับยึดตามเกณฑ์โอที เพิ่มสวัสดิการและความก้าวหน้าชัดเจนเหมือนแพทย์ ด้าน "หมอประดิษฐ" รับแก้ความเหลื่อมล้ำสมบูรณ์ 100% คงไม่ได้ แต่ลดช่องว่างให้มากที่สุด
  2013-09-03 10:24
 • Hfocus -การสร้างความเป็นธรรมในค่าตอบแทนวิชาชีพด้านสาธารณสุข นับเป็นเป้าหมายสำคัญของ "คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)"  และความแตกต่างของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยมีคณะทำงานย่อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพดำเนินการ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 หนึ่งในคณะทำงานฯ ได้จัดทำข้อเสนอทบทวนจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ภายหลังที่ได้ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบซึ่งพบว่า ไม่เพียงแต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ยังห่างกันหลายเท่าตัว จำเป็นต้องลดช่องว่าง โดยยึดตามอัตราส่วนความต่างในการจ่ายค่าล่วงเวลาแทน
  2013-09-02 09:25
 • แพทย์ชนบทขีดเส้น 23 ส.ค. รู้ผล'ค่าตอบแทนบุคลากร'ยืนรูปแบบเดิม ลั่นไม่คืบเตรียมยกขบวนพบนายกฯ ด้าน'พยาบาล'ขอแค่ความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ
  2013-08-21 08:07
 • สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการผู้บริหารสภาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 สภาการพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปฏิรูประบบสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2013-08-17 13:29
 • สภาการพยาบาลได้ออกประกาศเรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยให้ใช้คำนำหน้าว่า "พยาบาลวิชาชีพ" อักษรย่อ "พว."
  2013-08-01 07:27
 • เอาละสิ ร่างระเบียบค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 10 ที่เสนอโดยแพทย์ชนบท ดูท่าว่าจะไม่หวานเสียแล้ว เมื่อสภาการพยาบาลยิงหมัดตรงว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาดีๆ ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพลงเลย โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลที่เคียงบ่าเคียงไหล่บรรดาหมอในการทำงานนาทีต่อนาที กลับยังมีความเหลื่อมล้ำกันถึง 20 เท่า H Focus สัมภาษณ์ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล และนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ถึงเบื้องลึก เบื้องหลังที่มาของเรื่องดังกล่าว
  2013-06-29 11:45

Pages