สภาวิชาชีพ

 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่ง จนท. เร่งสืบ สาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในรพ.เอกชน ย่านพญาไท หลังญาติร้องเรียนว่า ไร้คำชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นเตรียมส่งข้อมูลเข้าสภาวิชาชีพตรวจสอบมาตรฐานการรักษา และเชิญทุกฝ่ายมาให้การเพื่อความเป็นธรรม
  2021-10-26 16:17
 • 11 สภาวิชาชีพแก้ปัญหาโควิด19 ใช้ทักษะเฉพาะทางของแต่ละวิชาชีพมาช่วย พร้อมเผยข้อมูลบุคลากรทำงานต่อเนื่อง 24 ชม. ทั้งแพทย์พยาบาลติดเชื้อ ถูกกักตัว ขณะที่พยาบาล 1 คน ดูแลผู้ป่วยมากถึง 100 เตียง จากเดิม พยาบาล 1 คนดูแล 20 เตียงเท่านั้น ขอเชิญชวนทุกวิชาชีพร่วมกันเป็นอาสาสมัครช่วยผ่านพ้นวิกฤต
  2021-04-29 15:05
 • เสนอ “ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และสมาคมทางการแพทย์” ออกแถลงการณ์สร้างความเข้าใจต่อสังคม หลังกระแสผู้ป่วยแห่ใช้กัญชารักษาสารพัดโรค บางรายหยุดรักษาตามมาตรฐานจนส่งผลกระทบ พร้อมสื่อถึงนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน วางมาตรการ จัดกระบวนวิจัยและพัฒนากัญชาตามมาตรฐานสากล ก่อนสถานการณ์ขยายบานปลาย
  2019-05-25 09:15
 • 11 สภาวิชาชีพ ยื่นหนังสือนายกฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เหตุตัดบทบาทสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรการศึกษา เปิดทางมหาวิทยาลัยทำหลักสูตรสอนเสรี หวั่นทำบัณฑิตเรียนจบไร้คุณภาพ สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน สร้างกระทบต่อประชาชน
  2018-05-19 11:34
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งคำถามถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของสภาวิชาชีพต่างๆ ด้านการแพทย์ ภายหลังจากกระแสสังคมที่ขานรับเรื่องค่ารักษา รพ.เอกชน พร้อมกับตั้งความหวังว่า แพทยสภาจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง นพ.ธีระได้ review บทความวิชาการว่าด้วยเรื่องของการติดตาม กำกับ และประเมินการทำงานของสภาวิชาชีพทั่วโลก และพบว่า ปัญหาเรื่องความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของวิชาชีพนั้นเป็นที่เข้าใจได้ในสาธารณะ เพราะต้องการความเชี่ยวชาญ และทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจ แต่ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองด้วย และการกำหนดบทบาทชัดเจนว่าจะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทย์ในสังกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักด้วย 
  2015-06-13 13:42