สภาเภสัชกรรม

 • สภาเภสัชกรรม ผนึกองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รณรงค์ให้ประชาชนไทย “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกร” ระบุการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันนั้น สมุนไพรบางอย่างใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ แต่ควรแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้สมุนไพรชนิดใดอยู่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรบางชนิดอาจไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้
  2017-06-25 16:24
 • สภาเภสัชกรรมเผยวิกฤตขาดแคลนเภสัชกรหนัก มีในระบบราชการไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่ควรมี จี้รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหา ระยะสั้นกำหนดอัตราตั้งใหม่ข้าราชการ 316 อัตราในปีงบประมาณ 2560 ส่วนระยะยาวบรรจุปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี
  2017-06-16 19:45
 • นายกทันตแพทยสภาคาดอีก 1-2 วัน ภาคีสภาวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-รมว.สาธารณสุข จี้ออกกฎยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลเหมือนเดิม ย้ำกระทบทุกวิชาชีพ โรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลลำบากแน่
  2016-12-23 10:27
 • อดีตนายกสภาเภสัชกรรมเผย เตรียมแก้ข้อบังคับเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเภสัชกรแล้ว แต่ยังอยากมีใบประกอบวิชาชีพติดตัว แสดงเจตนารมณ์ขอพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวได้โดยไม่ต้องศึกษาต่อเนื่อง ต้องการใช้เมื่อไหร่ค่อยมาเก็บคะแนน
  2016-12-16 10:04
 • สังคมผู้สูงวัย หลายโรครุมเร้า กินยาหลายชนิด เสี่ยงใช้ยาผิด สัปดาห์เภสัชกรรม 8-14 ส.ค. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค และช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาผิดแบบผิดๆ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยา ขอรับคำปรึกษาเภสัชกรในสถานพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้าน ภายใต้คำขวัญ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
  2016-08-06 06:59
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เคาะ ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟันทุก 5 ปี ไม่มีผลย้อนหลัง กำหนดบังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ แต่ไม่ต้องสอบใบอนุญาตใหม่ เพียงแสดงหลักฐานการศึกษาและอบรมวิชาชีพแทนตามหลักเกณฑ์และระเบียบทันตแพทยสภากำหนด เนื้อหาตามร่างเดิม พร้อมเดินหน้าพิจารณาอัตราจัดเก็บค่าธรรมต่อใบอนุญาต จากที่เบื้องต้นเสนอเพดาน 4,000 บาท เรียกทันตแพทยสภาแจงเหตุผลและวิธีคิดเพิ่ม   
  2016-03-13 12:54
 • เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์เผยสภาเภสัชกรรมรับเรื่องพิจารณาเพิกถอนหลักสูตรสอนเภสัชกรเจาะเลือดคัดกรองโรคแล้ว อยู่ระหว่างประสานหารือ พร้อมเชิญตัวแทนสภาบันศึกษาเข้าร่วม แจงเหตุ เพราะเภสัชกรเจาะเลือดไม่มีกฎหมายรองรับ แถมมีโทษอาญา ยกเว้นเพียงผู้ป่วยเจาะเลือดตนเอง ญาติเจาะดูแลผู้ป่วย ส่วน อสม.คัดกรองเบาหวาน เป็นนโยบายรัฐ มีกฎกระทรวงรองรับ ยืนยันไม่ได้ขัดแย้ง แต่ต้องทำให้ชัดเจน    
  2016-02-08 13:37
 • เลขาธิการสภาเภสัชกรรม หนุน สปสช.จัดระบบบริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จำเป็น ระดับประเทศ มีประสิทธิผล เพิ่มอำนาจต่อรอง ลดราคายา กระจายส่งถึงหน่วยบริการทั่วประเทศ ลดปัญหาจัดเก็บยา รพ. จัดหายายาก โดยเฉพาะกลุ่มยากำพร้า ยาต้านพิษ เน้นเฉพาะยาจำเป็น ไม่ใช่ยาทุกรายการ เพื่อช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมเสนอรวมบริหารจัดการยาบัญชี จ.2 เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยทุกระบบ
  2015-12-08 12:10
 • สธ.เร่งดำเนินการ 2 เรื่องแก้ปัญหาค่ารักษาแพง กำหนดราคายาสมเหตุผล เสนอ พณ.ออกประกาศให้บริษัทติดป้ายราคายา อย.ติดตามให้ส่งราคายาเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ อยู่ระหว่างจัดส่งรายการยาที่ปิดป้ายราคาให้ รพ.ใหญ่ ทั้งในและนอกสังกัดตรวจสอบผลกระทบ ก่อนประกาศใช้ต่อไป ส่วนค่ารักษา มอบ สบส.ตั้ง คกก.ศึกษาพิจารณากำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
  2015-11-28 14:48
 • สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชชุมชน อย.จัดทำแผนยุทธศาสตร 3 ปี เดินหน้างานบริการร้านยาคุณภาพ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเพิ่ม 700 แห่งทั่วประเทศ จาก 360 แห่ง ช่วยประชาชนเขตเมืองเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งการคัดกรองโรค ให้คำปรึกษาด้านยา ปรับพฤติกรรมเลิกบุหรี่ และให้ข้อมูลสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ
  2015-11-16 14:52
 • ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) ลำดับที่ 1 ถึง 12
  2015-11-05 15:16
 • อย.ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้กับร้านขายยา ก่อนซื้อยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ ยาแก้ปวดทรามาดอล เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายยา จะช่วยให้เภสัชกรทำทะเบียนประวัติ เพื่อติดตามความปลอดภัยการใช้ยาของผู้ป่วยได้ดีขึ้น และควบคุมสถานการณ์ปัญหา เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน
  2015-08-24 19:34

Pages