สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์

 • บอร์ด อภ.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ผอ.อภ.คนใหม่ 
  2013-08-15 15:28
 •  สำหรับผู้สมัคร ผอ.อภ.ทั้ง 3 คนประกอบด้วย นพ.ทรงวุฒิ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.รพ.ลำปาง นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า และ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  2013-08-14 08:40
 • เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณียาหัวใจโคล พิโดเกรล ที่ สปสช. จ่ายให้กับหน่วยบริการใกล้หมดคลังยา เนื่องจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งทำหน้าที่จัดหายาให้ สปสช. ไม่สามารถจัดหาได้ เพราะบริษัทประเทศอินเดียไม่ส่งของให้ อภ. ตามกำหนดว่า จากการสำรวจ ยาที่กระจายอยู่ตาม รพ.ทั่วประเทศ พบว่า มียานี้อยู่ในระบบประมาณ 1.5 ล้านเม็ด สามารถบริหารจัดการใช้ได้อีก 1 เดือน คือภายในเดือน ส.ค. ดังนั้นระหว่างนี้ได้ให้ รพ. ที่มีสต๊อกยาอยู่มากกระจายไปให้ รพ. ที่ขาด ขณะเดียวกันได้เร่งรัด อภ.
  2013-08-05 07:36
 • เมื่อวันที่ 2 ก.ค.นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้ง ผอ.อภ.โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 3 ก.ค.-2 ส.ค. สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติร่วมกันพัฒนางานของ อภ. ซึ่งมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนได้เข้ามาสมัคร ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะนำพา อภ.ไปสู่การบริหารยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
  2013-07-03 13:33
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา บอร์ดองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่มี นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เป็นประธาน มีมติปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ อภ. ด้วยข้อหาร้ายแรง 3 ข้อหา คือ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างเสียหายประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบวินัย ขัดขืนคำสั่งโดยบอร์ดมีเสียงเอกฉันท์ ซึ่งก่อนหน้าการประชุม 1 วัน มีรายงานข่าวว่า อธิบดีหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ถูกสั่งห้ามเดินทางต่างประเทศจนกว่าจะประชุมเสร็จ
  2013-05-21 09:37
 • การปลดนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.)นำมาสู่เงื่อนงำอันน่าเคลือบแคลง
  2013-05-21 09:11
 •   กรณีกลุ่มผู้เข้าสอบแพทย์แผนไทย(ภาคปฏิบัติเภสัชกรรม) ร้องเรียนถึงการออกข้อสอบไม่เป็นธรรม และมีการออกข้อสอบ ประจำปี พ.ศ. 2555 ผิดพลาด ทำให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถทำข้อสอบได้และต้องสูญเสียคะแนนเป็นจำนวจมากนั้น นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เพราะเป็นขั้นตอนในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นอำนาจในการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
  2012-09-07 12:05
 • ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ เมดิคัลฮับ (Medical Hub) หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีการร่างยุทธศาสตร์การดำเนินงานมาแล้วถึง 2 ฉบับ ฉบับแรก ปี 2547-2551 ขณะนี้อยู่ในช่วงฉบับที่ 2 ปี 2553-2557 ตามแผนพัฒนาในบริการ 4 สาขา ได้แก่ บริการทางการแพทย์ สปา แพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย เป้าหมายหลักต้องการนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบริการสุขภาพในประเทศ ล่าสุดปี 2554 มีรายได้ประมาณ 97,874 ล้านบาท มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และรับบริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากถึง 2.2 ล้านคน ถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองไทย
  2012-08-25 11:28
 • "กระทรวงสาธารณสุข" ผุดแผน 5 ปีหนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ รุกโปรโมต 4 จุดขายหลัก ดันเพิ่มมูลค่าตลาดรักษาพยาบาลปีละกว่า2แสนล้านบาท หนุนพัฒนาร.พ.และคลินิกของไทยให้ได้มาตรฐานเจซีไอเอดึงต่างชาติมาที่เดียวเบ็ดเสร็จครบวงจร
  2012-08-22 10:16
 • สบส.ขยายเวลาให้ผู้ป่วยต่างชาติพำนักไทยเพื่อรักษาตัว รับ'เมดิคัล ฮับ' เน้นกลุ่มตะวันออกกลาง หลังพบนิยมเข้าใช้บริการ
  2012-07-30 11:13
 • สบส.คาด รู้ผลทารก 14 ชม.คลอดตาย สัปดาห์นี้ ย้ำส่วนของมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ต้องใช้เวลาตรวจสอบ 
  2012-05-31 20:38
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้!! ความมีชื่อเสียงของสปาไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหัวใสสร้างธุรกิจสปาไทยแบบแอบแฝงเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เข้าข่ายการค้าประเวณี หรือที่มีเจ้าของและผู้ให้บริการเป็นชาวต่างชาติ โดยไม่มีการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการสปาไทยกับสบส. พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบสปาไทยทั้งในและต่างประเทศ คุมเข้มมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน รักษาชื่อเสียงและคุณภาพสปาไทย ย้ำชัด ! สถานบริการสุขภาพทุกแห่งและสปาต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สบส. เท่านั้น
  2012-05-28 12:28

Pages