สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

  • กระทรวงสาธารณสุข จัดงบประมาณ 470 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลราชบุรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติ จะเสร็จในปี 2560 เผยขณะนี้พบประชาชนใน8 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงครามมีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 คือ อัตรา 91 คนต่อ 1 แสนคน   ส่วนโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับ 7 คือ พบ 16 คนต่อ 1 แสนคน
    2014-02-21 13:32