สมปรารถน์ หมั่นจิต

 • แรกเริ่มสถานการณ์ไข้เลือดออกมาเงียบๆ ต่อเนื่องตามฤดูกาล แต่นานวันเข้ากลับทำสถิติระบาดหนักที่สุดในรอบ 10 ปี ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้ว 106,148 ราย เสียชีวิต 101 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4 เท่า
  2013-08-27 07:44
 • Hfocus -นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชียงราย คือผู้หนึ่งที่สามารถหาความสมบูรณ์ทางใจได้จากประสบการณ์กว่า 22 ปีในชนบท เขาได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน และนักเรียกร้องด้านสิทธิ แม้ไม่ใช่คนใหญ่โตทางสังคม แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็มิได้ด้อยไปกว่าผู้ที่อ้างอิงว่าตนมีพลังอำนาจเหนือเทวดาฟ้าดิน
  2013-07-05 17:28
 • ได้รับการประกาศชื่อ เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับหมอผู้อุทิศตนทำงานในพื้นที่ชนบท ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516  เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทลำดับ 39 ของศิริราช ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวม 1.8 แสนบาท
  2013-06-19 07:34
 • 'นพ.สมปรารถน์'ผอ.รพ.ยุพราชเชียงของ คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นปี'55 ทำงานโรงพยาบาลชุมชน 22 ปี เป็นคนเดือนตุลาฯ เข้าป่า 8-9 ปี ยอมรับมีจุดยืนร่วมหมอชนบท ชี้พีฟอร์พีทำสมองไหล
  2013-06-18 07:35
 • หมอ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 39 ของศิริราช หนุนชมรมแพทย์ชนบท ค้าน พีฟอร์พี ด้าน “หมอมงคล” ชี้หมอที่เป็นแกนนำต้านนโยบายเลวร้าย หัวหน้าทีมล้วนเป็นแพทย์ดีเด่นศิริราช
  2013-06-17 19:27
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯเผยโรงพยาบาลจ่าย'พีฟอร์พี' ยันช่วยให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนประจำ แต่ตัวชี้วัดต้องชัดเจน ด้าน ผอ.รพร.เชียงของยันข่าวลาออกไม่จริง
  2013-04-20 08:42