สมพงค์ สระแก้ว

 • รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ ประเทศไทยถูกลดอันดับจากประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier2 Watch list) ลงมาอยู่ระดับต่ำสุด คือ Tier3 ซึ่งหมายถึงประเทศที่ไม่มีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการค้ามนุษย์ขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐและไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก อาทิ กุ้ง อ้อย สิ่งทอ อาจเจอมาตรการกีดกันทางการค้า หรือมีผลกระทบทางจิตวิทยากับคู่ค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากไทย
  2014-06-24 22:16
 • สถานการณ์เกี่ยวกับนโยบายแรงงานต่างด้าวในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะฝุ่นตลบ โดยเฉพาะปรากฏการแรงงานกัมพูชาที่หลั่งไหลกลับประเทศนับแสนคน หากไล่เรียงพัฒนาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คล้ายกับประวัติศาสตร์ในรอบ 10 ปีกำลังซ้ำรอยเดิม แต่ย่นย่อเวลาให้สั้นลงเหลือแค่ 1 อาทิตย์เท่านั้น เพราะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นโยบายรัฐบาลไทยพยายามใช้วิธีการจับกุมผลักดันแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกนอกประเทศ เพื่อให้กลับเข้ามาใหม่อย่างถูกต้อง ทว่าปัญหายังคงอยู่ จนต้องประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งใหญ่ในปี 2547 แล้วพัฒนาการมาเป็นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
  2014-06-18 20:34
 • โพสต์ทูเดย์ - ประเด็นหนึ่งที่คนไทยหลายคนกังวลว่าจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคมอาเซียน คือ การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ บ้างมองว่าจะแย่งงานคนไทยและบ้างมองว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นพาหะนำโรค แพร่โรคระบาดต่างๆ ทั้งที่ยังมีอยู่ในไทยและสูญหายไปแล้ว แต่ กาญจนา ดีอุตผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้แรงงานของกลุ่มชาติพันธุ์ (แมพ) มองว่า โรคติดต่อเป็นเรื่องที่"ทุกคน" ไม่ว่าสัญชาติใด ก็สามารถเป็นพาหะได้ ยิ่งหากอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยก็จะยิ่งเป็นพาหะได้ง่าย ปัญหาจึงน่าจะอยู่ที่ภาครัฐไม่ได้ลงมาดูแลอย่างเหมาะสม
  2014-03-13 07:52
 • Hfocus -แม้แรงงานต่างด้าวจะมีสถานะถูกกฎหมาย แต่ก็หาได้เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขาจะได้เข้าถึงสิทธิการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้าง นายเนียง ชาวพม่าอายุ 37 ปี คือกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ที่ถูกกีดกั้นจากการเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เขาทำงานอยู่ในโรงงานทำลูกชิ้นที่ อ. มหาชัย จ.สมุทรสาคร อยู่ในเมืองไทยมากว่า 6 ปี มีพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายเนียงมิได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ด้วยเหตุที่ว่า “นายจ้างไม่บอกเขา”ปัจจุบัน นายเนียงต้องพึ่งพาคลินิกเอกชนในเวลาป่วย เสียค่าใช้จ่ายด้วยเงินของตนเอง
  2013-07-18 09:14