สมศักดิ์ จึงตระกูล

 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เสนอ 2 ทางเลือก หากการปฏิรูปไม่เดินหน้า 1.แยกตัวจาก ก.พ.แต่ต้องปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สธ.ใหม่ ให้เป็นธรรมต่อทุกวิชาชีพ หรือ 2.แยกตัวออกไปรวมกับ อปท.ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ เพื่อการบริหารจัดการ คน เงิน ของ อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ 2 แนวทางนี้จะเกิดขึ้นแน่ หาก ก.พ.และ สธ.ไม่เห็นความสำคัญการปฏิรูป รพ.สต.
  2016-02-14 14:36
 • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  29 ม.ค. 59 เมื่อเวลา 09.00 น.
  2016-02-03 11:55
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่าย 14 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ปฏิรูป รพ.สต.ยกฐานะ รพ.สต. 1 หมื่นแห่งมีมาตรฐาน กฎหมายรองรับ พร้อมหนุนงบพัฒนางาน และค่าตอบแทนบุคลากร 1 หมื่นล้านบาท ให้ ครม.ยกเลิกหนังสือ ก.พ.ที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับสูงขึ้น เหตุทำให้ ผอ.รพ.สต.ไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เรียกร้องแต่งตั้ง คกก.ติดตามปฏิรูป รพ.สต.ที่มาจากผู้แทน 14 องค์กรด้วย
  2016-01-29 16:36
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันเคลื่อนไหว 29 ม.ค.ไม่มีการเมือง เจตนาเพื่อขอความเป็นธรรมและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฐมภูมิตามแนวทาง New รพ.สต.ชี้ที่ผ่านมาขับเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้าและเพดานเงินเดือนเหลื่อมล้ำจนได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก้ยังมีปัญหาหลายเรื่องที่รอการแก้ไขอยู่
  2016-01-28 15:55
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ยันเข้าพบ นายกฯ 29 ม.ค.นี้ช่วงเช้า ก่อนไป สนช.และ สปท.ต่อ ส่วนช่วงบ่ายพบ รมว.และปลัด สธ.ตามที่นัดหมายไว้ ชี้ไม่มีการเมือง พร้อมระบุเข้าใจข้อจำกัดการบริหารของ สธ.และตระหนักดีว่าปลัด สธ.เพิ่งทำหน้าที่ได้ 3 เดือน แต่ปัญหาชาวปฐมภูมิสะสมมาหลายสิบปี ไม่ได้มีแค่เรื่องโครงสร้าง แต่ยังมีปัญหาการทำงาน การมอบอำนาจและสั่งการ ข้อจำกัดการขึ้นตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ที่ติดล็อคด้วยเงื่อนไข ก.พ.และ คปร.ขอผู้บริหาร สธ.หนุนรับฟังปัญหาจากชาว รพ.สต.เพื่อการแก้ไขอย่างถูกต้อง
  2016-01-25 13:20
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันไม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ สธ.จะจัดขึ้น 22 ม.ค.นี้ ชี้เป็นแค่สั่งการแบบจานด่วน ต้องการสกัดไม่ให้หมออนามัยรวมตัว 29 ม.ค.นี้ ย้ำเดินหน้าเข้าพบ นายกฯ สนช. สปท. ก.พ. รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. 29 ม.ค.ตามนัดหมายเดิมเท่านั้น เสนอโครงสร้าง รพ.สต.สอดคล้องภาระงานจริง พร้อมมีกฏกระทรวงรับรองไม่ใช่องค์กรเถื่อน
  2016-01-21 10:38
 • เครือข่ายคนทำงานปฐมภูมิ สธ.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 29 ม.ค.นี้ จี้ ยกระดับ รพ.สต.กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ถูกกฎหมาย ค้านโครงสร้าง รพ.สต.ใหม่ ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.พร้อมเสนอโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องภาระงานที่แท้จริง
  2016-01-12 17:33
 • เครือข่าย ขรก.เผยหลังเข้าพบ ปลัด สธ.หารือแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน ชี้ 70% กระจุกตัวที่บางวิชาชีพ แต่ละเลยวิชาชีพอื่น ด้านปลัด สธ.เตรียมตั้งคณะทำงานจากสหวิชาชีพแก้ปัญหา ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมพิจารณาข้อเสนออื่น ทั้ง ให้ สสอ.สสจ.เป็นหน่วยบริการ กำหนดโครงสร้าง รพ.สต.ให้มีในกฏหมาย การแบ่งพื้นที่กันดารใหม่
  2015-12-21 12:23
 • เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย นำทีมโดย ขรก.สธ.และสหภาพพยาบาล เตรียมยื่นหนังสือร้องทุกต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบ 18 ธ.ค.นี้ พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร สธ.ต่อในช่วงบ่าย หลังเคยยื่นร้องทุกข์กว่า 150 วันแต่ยังไม่คืบ แจงกลายเป็นข้าราชการชั้น 3 ตันที่ชำนาญการ เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ครู ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ชี้ปัญหาเหลือมล้ำเงินเดือนและค่าตอบแทน ถูกหมักหมมเรื้อรังมานาน รัฐต้องสังคายนา เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค
  2015-12-07 09:41
 • ข้าราชการสังกัด ก.พ.จับมือกันเรียกร้องสิทธิ์ ให้รัฐแก้ไขปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ดีเดย์หลังวันที่ 9 ต.ค.58  เริ่มส่งไปรษณีย์บัตรร้องทุกข์ถึงทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของบัญชีเงินเดือนส่วนของกระทรวงวสาธารณสุขให้เทียบเท่าข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่อยู่ในระดับชั้นยศเดียวกัน
  2015-10-08 16:54
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข บุก ก.พ. ทวงถามแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนในกลุ่มข้าราชการ สังกัด ก.พ. หลังยื่นร้องทุกข์ถึงนายกฯ ตั้งแต่ 8 ก.ค. ระบุทำเพื่อประโยชน์และพิทักษ์สิทธิให้แก่ข้าราชการในสังกัด ก.พ.ทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่สังกัด สธ.แจงเหลื่อมล้ำทั้งในสังกัด ก.พ.เดียวกันหลังเข้าแท่งบัญชี และเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ และท้องถิ่นด้วย ทั้งที่อยู่ในระดับเดียวกัน ชี้รองนายกฯ วิษณุรับทราบปัญหาแล้ว ประกาศหาก 30 วัน ก.พ.ยังไม่คืบหน้าเตรียมเข้าพบนายกฯ ให้สำนักนายกฯ รับเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาแทน
  2015-10-03 19:49
 • ชวส และ ชสอ. ชมรมนักสาธารณสุขวิชาชีพ ขอเป็นตัวแทน รพ.สต. ร่วมพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข หวั่นค่าตอบแทน ปี 59 ยังคงใช้แนวทางเหลื่อมล้ำสูงเช่นเดิม พร้อมเสนอ 6 ข้อปรับการจ่ายค่าตอบแทน เช่น ให้นักสาธารณสุขวิชาชีพใน สสอ.และ สสจ.เบิกค่าตอบแทนได้ รพ.สต.ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ รพช.ในพื้นที่พิเศษ/เฉพาะ โอนค่าตอบแทนลง รพ.สต.โดยตรง เพื่อลดภาระ รพช.และให้ รพ.สต.ได้รับเต็มจำนวน
  2015-09-07 15:29

Pages