สมศักดิ์ ชุณรัศมิ์

  • ‘นพ.รัชตะ’ เผยผลประชุม คกก.แก้ไขปัญหาค่ารักษาแพง มีมติให้ รพ.เอกชนคิดค่ายาไม่เกินราคาฉลาก พร้อมเพิ่มทางเลือกประชาชนนำใบสั่งยาซื้อนอก รพ.ได้ พร้อมประกาศอัตราค่ารักษาของรพ.เอกชน 77รายการแรก เช่น การผ่าตัดหัวใจ ตาต้อกระจกทางเว็บไซต์ใน 1 เดือนนี้ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มอบ สพฉ.ดูแล 5 แนวทาง มีระบบพิสูจน์รับรองไม่เกิน 15 นาที ปรับกลไกจ่ายเงินสมเหตุผล ส่งต่อผู้ป่วยกลับ รพ.ต้นสังกัดหลัง 72 ชั่วโมงแรก ใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อน และหากมีประกันสุขภาพเอกชน คาดใช้เวลาปรับระบบใน 2 เดือน
    2015-06-10 12:31