สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

 • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติของไทย พ.ศ.2555-2559มุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการ ภายในปี 2559 คือ1.ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการปรับใช้คัมภีร์วิถีเพศเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชน ให้สามารถปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และใช้บริการสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ดังกล
  2013-09-13 14:22
 • รมว.สธ. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย เนื่องจากพบว่า ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเอดส์ขณะนี้ เป็นเยาวชนและวัยแรงงานโดยขณะนี้ ได้มีการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ได้ผลอย่างจริงจังในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย เด็กวัยเรียน เยาวชนในชุมชนแออัด ตลอดจนการสนับสนุนให้ใช้บริการให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อในระยะแรกเริ่ม
  2013-09-12 18:49
 • การควบคุมป้องกันวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ แนวโน้มดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากไม่สามารถทราบตัวเลขที่แท้จริงได้ กทม.ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ อีกทั้งพร้อมเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรคจากโรงพยาบาลทุกสังกัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
  2013-08-30 10:23
 • นครราชสีมา - ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การ ปนเปื้อนของสารตะกั่วในสัตว์ทะเล หลังเกิดกรณีท่อส่งน้ำมันรั่วในทะเลจ.ระยอง ว่า ยืนยันว่ายังไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล การที่กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก จะมีสารตกค้างได้มาก จนขนาดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายคน จะต้องมีช่วงเวลาสะสมที่นานพอสมควร ซึ่งจากการวัดปริมาณสารเคมีในตัวสัตว์ทะเลยังไม่พบปัญหาใด ยืนยันว่ายังสามารถบริโภคได้ไม่มีปัญหา
  2013-08-09 07:19
 • กรมควบคุมโรคเผยตัวเลขผู้ป่วยเอดส์สะสม 1.1 ล้านคน แต่เข้ารับการรักษาแค่ 3.7 แสนคน อีก 7 แสนคน ไม่รู้ตัวติดเชื้อเอชไอวี หวั่นแพร่กระจายเชื้อ เล็งตั้งบูธให้บริการตรวจเลือดฟรี วันเดียวรู้ผล ก.ค.นี้
  2013-06-20 08:16
 • กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ย้ำความเชื่อมั่นในชุดตรวจเอชไอวี/เอดส์ ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ที่สำคัญสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายในวันที่ไปรับบริการ หรือการให้บริการแบบ “Same Day Results” เพราะที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 30 ไม่ได้กลับมาฟังผลตรวจตามนัด ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสการป้องกันและดูแลรักษาตนเองและคนในครอบครัว หากสงสัยสามารถปรึกษา เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ผ่านทางสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 
  2013-06-19 17:17
 • เอ็นจีโอจี้รัฐพัฒนาระบบตรวจสธ.ลุยต่อยอดวิจัยรักษาหาย "ศูนย์วิจัยโรคเอดส์" ยันต่อยอดงานวิจัยรักษาเอดส์ให้หายขาด "มูลนิธิเข้าถึงเอดส์" จี้รัฐตรวจ 20 ล้านคน ใน 1 ปี หาผู้ป่วยรายใหม่ แนะรัฐพัฒนาระบบการตรวจ
  2013-03-16 11:34
 • หลังประกาศใช้เกือบครบ 1 เดือน ชี้ยาต้านไวรัสช่วยลดอัตราเสียชีวิต
  2012-10-28 11:00
 • รองกรมควบคุมโรค แย้ม 3 เดือนชัดเจนโครงการยาต้านไวรัสเอชไอวี ผลวิจัย ชี้ ยาต้านไวรัสช่วยลดปริมาณการติดเชื้อระหว่างคู่สมรส ได้ 80% แต่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก
  2012-06-06 08:47
 •  
  2012-05-30 11:28
 • พบเกย์-กะเทย กทม.ติดเชื้อเอชไอวีมากสุด 31% รองอธิบดีกรมควบคุมโรครับยังลดจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้ เพราะมีการเข้าถึงการรักษาและการตรวจเชื้อน้อย เหตุผู้ให้บริการสาธารณสุขบางส่วนอคติใส่ เร่งสร้างการยอมรับและความเข้าใจในเพศที่สามมากขึ้น เชื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้
  2012-05-29 19:15

Pages