สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

 • 7 วิชาชีพทางการแพทย์ วอน “นายกรัฐมนตรี” เพิ่มกรอบบรรจุ ขรก. 3 พันอัตรา หลังมีผู้ปฏิบัติงานตกค้างตั้งแต่ปี 54 เฉพาะนักกายภาพรอบรรจุถึงกว่า 1.3 พันคน ขาดความมั่นคงวิชาชีพ เผย ปลัด สธ.ได้แต่เห็นใจ เข้าใจความทุกข์ แต่ติดกรอบบรรจุ สธ.จำกัด รับปากปรับเงินเดือนและสิทธิต่างๆ แต่ไม่กำหนดเวลาว่าเมื่อไหร่ ด้าน “ชมรมนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน” หนุนเสนอ ครม.อนุมัติกรอบ ขรก.เพิ่ม พร้อมระบุ สธ.นัดตัวแทนวิชาชีพทุกสายงานถกเพิ่ม 5 มิ.ย.นี้
  2017-05-27 13:14
 • ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17 18:32
 • รมว.สธ.เผยนายกรัฐมนตรีห่วงปัญหาการขอตำแหน่งพยาบาลเป็นข้าราชการ โดยขอให้บริหารจัดการตำแหน่งว่างที่มีอยู่และที่จะว่างในอนาคต เร่งทบทวนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง หากยังมีปัญหาให้พูดคุยกันอีกครั้ง จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข, ก.พ. และ คปร. พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคนร่วมพิจารณา
  2017-05-12 10:36
 • “นพ.สมศักดิ์” ชี้ ของบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11-ฉ.12 อีก 1,000 ล้านไม่มีปัญหา ทำทุกอย่างครบขั้นตอน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐแล้ว เหลือแค่รวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินจากสำนักงบประมาณ
  2017-05-08 17:53
 • ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำเทศไทย สนับสนุนประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์-พยาบาล และกลุ่มสหวิชาชีพสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หรือ "ทรานส์ฟอร์มเมทีฟ เลิร์นนิง" ด้านสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จับมือ ศสช. และภาคีเครือข่ายเตรียมขับเคลื่อน หวังเพิ่มคุณลักษณะพึงประสงค์แก่นักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับสุขภาวะประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
  2017-04-30 21:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยปัญหาการเบิกจ่ายเงินโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่ สตง.เข้ามาดำเนินการ โดย รพ.ชัยภูมิ ผลตรวจสอบของคณะกรรมการจังหวัดและสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ไม่พบการทุจริต ไม่มีเงินสูญหาย ส่วน รพ.สตึก รอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ครบถ้วน ยืนยันให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา หากพบการทุจริตดำเนินการตามระเบียบต่อไป
  2017-04-08 15:46
 • “หมอสมศักดิ์” หารือ ก.พ. แก้ปัญหากลุ่ม ขรก.ผู้เคยดำรงตำแหน่ง พกส. ขอสิทธิเกื้อกูล นับอายุงานราชการต่อ พกส. ชี้แนวโน้มดี คาดได้ข้อสรุป 2 เดือน พร้อมแจง พกส.เงินเดือนยังไม่ปรับเพิ่ม 1.2 เท่า ส่งผลสถานะยังไม่ดีกว่าลูกจ้างชั่วคราว ขณะที่ ก.พ. ต้องพิจารณารอบคอบ กันสร้างความเหลื่อมล้ำกลุ่มอื่นเพิ่ม
  2017-04-06 12:22
 • กลุ่ม ขรก.ผู้เคยดำรงตำแหน่ง พกส. ยื่นหนังสือนายกฯ ร้องขอความเป็นธรรม หลังร้องขอนับอายุงานต่อ พกส. 3 ปี ไม่คืบ เหตุเหลื่อมล้ำหลังบรรจุ ด้อยกว่าเพื่อน ขรก.ที่บรรจุจากลูกจ้างชั่วคราว ส่งผลต่อชำนาญการล่าช้า เริ่มนับอายุงานใหม่ กระทบความก้าวหน้าและค่าตอบแทน พร้อมยื่นขอ ก.พ.-สธ.หารือทบทวน หลัง ก.พ.มีหนังสือไม่อนุมัติ ระบุปี 2556 ลูกจ้างชั่วคราวย้ายเป็น พกส.เกิดจากนโยบาย สธ.ขณะนั้น    
  2017-04-05 12:28
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สธ. ตอบโจทย์ประโยชน์ประชาชน ให้งานบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องบรรจุบุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงสร้างอัตรากำลังคนของ รพ.สต. และเปิดช่องให้จ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุง หรือ พกส.ได้
  2017-02-17 10:36
 • สธ.เตรียมส่งผลสอบสินบนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ ป.ป.ช.ภายใน 30 วันเพื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ เผยให้นโยบายคณะกรรมการสอบสวนดูว่าจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบพัสดุหรือไม่และจัดซื้อแพงหรือไม่
  2017-02-15 11:04
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเร่ง สธ. ออกหนังสือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รพ.สต.เบิกงบได้ 100% หวั่นแม้มีนโยบายแล้วแต่บาง สสจ.อาจเล่นแง่หากไม่มีหนังสืออย่างเป็นทางการ
  2017-01-29 18:11
 • รองปลัด สธ.เผย ยังมีพื้นที่ขาดแคลนแพทย์อย่างหนัก มีหมอประจำโรงพยาบาลคนเดียวอีกประมาณ 20 อำเภอในภาคเหนือและอีสาน ต้องโยกหมอ ODOD ข้ามจังหวัดไปช่วย ชี้ปัญหาหมอลาออกมาจากภาระงานหนักและไม่อยากไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชิน
  2017-01-21 11:48

Pages