สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก วิธีรับมือปัญหาซึมเศร้าอย่างเหมาะสม และทางออกของผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตาย เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
    2020-11-20 16:35
  • มติชน - เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ประธานเครือข่ายโรคไบโพลาร์แห่งเอเชีย (ANBD) กล่าวในการจัดกิจกรรมวิชาการน่ารู้สู่ประชาชน เรื่องอารมณ์คงที่ชีวีมีสุข (Stable Mood, Good Life) เนื่องในวัน ไบโพลาร์โลก 30 มีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้เป็น ปีแรก จัดโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ชมรมเพื่อนไบโพลาร์และเครือข่ายโรคไบโพลาร์ของทวีปเอเชีย ว่า ทั่วโลกมีการประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้วประมาณ 27 ล้านคน ข
    2014-03-28 07:25