สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

 • นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผยความพร้อม 27 พ.ย. นี้ ดีเดย์เปิดรับสมัครสมาชิก “สภาการสาธารณสุขชุมชน” ทั่วประเทศ ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทั้ง ATM ระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์ธนาคาร ชี้เป็นก้าวที่ 2 ของวิชาชีพสาธารณสุข ก่อนเดินหน้าเลือกตั้งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน และ คกก.ฯ ต่อไป
  2015-11-21 14:25
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุข และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ สสส.หนุนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
  2015-11-10 15:03
 • นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผยความคืบหน้าจัดตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน เตรียมเปิดรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 พ.ย. นี้ พร้อมเลือกตั้ง คกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน แล้วเสร็จ มี.ค.59 เดินหน้ารองรับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  2015-10-21 09:47
 • ระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ‘ไพศาล’ นัดประชุมคณะทำงานเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาการฯ ขณะที่ยังสับสนบทบาทกับ ‘ปิ่น นันทะเสน’ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข แต่เพิ่งได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเมื่อ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้าน ‘ทัศนีย์’ แจงยังไม่ถือว่ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอส่งมอบงานจาก ‘ไพศาล’ ก่อน ข้องใจทำไมต้องเร่งกระบวนการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ยันเดินหน้าประชุมเตรียมการรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป
  2015-09-25 14:02
 • “ปิ่น นันทะเสน” ผู้ชนะเลือกตั้ง “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” ยันจะทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพให้ได้ภายใน 6 เดือนหลังรับงานจาก “ไพศาล บางชวด” แม้ยังไม่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เหตุมีผู้ยื่นคัดค้าน พร้อมเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหมออนามัยหลังจากมีสภาวิชาชีพแล้ว และกำหนดนิยามมาตรา 3 พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ย้ำหมออนามัยจะต้องทำงานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่
  2015-09-07 15:49
 • “ปิ่น นันทะเสน” ชนะเลือกตั้งเป็น “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขคนใหม่” พร้อมคณะกรรมการบริหารยกทีมด้วย 765 คะแนน ชนะผู้แข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ” ได้รับ 673 คะแนน พร้อมเปิดใจ “ภูมิใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมออนามัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” เตรียมรับมอบส่งงานจากผู้บริหารชุดเดิม ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบสมาคม เน้นโปร่งใส ธรรมาภิบาล ผลักดันจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขใน 6 เดือน
  2015-06-13 11:59
 • “หมออนามัย” เตรียมหย่อนบัตรเลือกตั้ง นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขครั้งแรก ลุ้น 11 มิ.ย. นี้ เปิดตัว 2 ผู้สมัครแข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ อดีตอุปนายกฯ” เปิดนโยบายสานต่อใบประกอบวิชาชีพศิลปะหมออนามัย หลังผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ขณะที่ “ปิ่น นันทะเสน อดีตอุปนายกคนที่ 2” เน้นบริหารต้องมีส่วนร่วม โปร่งใส พร้อมปรับหลักสูตรวิชาชีพสาธารณสุข ต้องทำงาน รพ.สต.ได้
  2015-06-09 16:34
 • นวก.สธ.-จพ.สธ. พร้อมบุคลากรสาธารณสุขตบเท้าเข้าพบนายกฯ 3 มิ.ย.เกือบพันคน พร้อมไปร้องต่อ สนช. และ ก.พ.ร้องขอความเป็นธรรมหลัง ก.พ.มีคำสั่งยกเลิกเกณฑ์บรรจุ ขรก.แบบเดิม ชี้มติ ก.พ.ไม่ชัด หวั่นกระทบต่อบรรจุ ขรก.รอบ 3 ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่รอบรรจุ ทั้งที่ 2 รุ่นก่อนใช้เกณฑ์เดิม ‘ปรเมษฐ์’ ปธ.ชมรมสาธารณสุขชี้ ทำคนสิ้นหวัง เกิดความขัดแย้งในระบบ เหตุรุ่นก่อนใช้แบบเดิมมากว่า 70 ปี มารุ่นนี้ตัดสิทธิไร้บอกกล่าวล่วงหน้า เตรียมข้อมูลอัตรากำลังคนปฐมภูมิ เสนอ รมว.สธ.ต่อไป
  2015-06-03 09:34
 • ‘ไพศาล’ นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง นายกฯ ขอความเป็นธรรมความก้าวหน้าวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขชุมชน แจงไม่เป็นธรรม กำหนดตำแหน่งไม่สอดคล้องความเป็นจริง ชี้การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลังและค่าตอบแทนไม่จูงใจผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ
  2015-05-15 15:47
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เสนอ คสช.ปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ระยะ เน้นกระจายอำนาจลงพื้นที่จัดการดูแลตัวเอง ไม่ยึดกรอบก.พ. และโครงสร้างเชิงอำนาจของก.สธ. ให้คสช.เร่งรัดสธ. และสปสช. หาทางออกกระจายงบประมาณลงหน่วยบริการเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำสังคมสาธารณสุข จัดตั้งกองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ พัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน สร้างดุลยภาพระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
  2014-07-07 15:38
 • หมออนามัยโอด ปลัดสธ.ยังไม่ยอมแต่งตั้งนิติกร ส่งผลคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนยังประชุมไม่ได้ เหตุไม่ครบองค์ประชาคม กระทบสภาวิชาชีพหมอนามัยล่าช้า ทั้งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ธ.ค.56
  2014-04-27 11:49
 • หมออนามัยเฮ จ่อได้สภาวิชาชีพสาธารณสุข หลังผลักดันจนสธ.ตั้งกก.บริหารคุ้มครองวิชาชีพครบ
  2014-02-23 13:59

Pages