สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเตรียมร้องปลัด สธ.20 ก.พ.หลัง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขไม่เดินหน้าต่อ เหตุองค์ประชุมคณะกรรมการไม่ครบ เพราะขาดนิติกรเชี่ยวชาญ หวั่นฝันค้างไม่ได้รับการคุ้มครองตรวจโรคโดยไม่ต้องมีแพทย์ควบคุมใน รพ.สต.
  2014-02-14 18:16
 • คมชัดลึก - กล่าวได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตลอดปี 2556 ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นยุคของการเริ่มต้นปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในหลายนโยบาย และแน่นอนว่า ในปี 2557 ยังจะต้องมีการเดินหน้านโยบายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป สธ.อย่างแท้จริง
  2014-01-24 07:20
 • ม็อบหมออนามัยชุมนุมลานพระรูปทรงม้าก่อนเคลื่อนไปหน้ารัฐสภาจี้ดันร่างพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข
  2013-10-02 15:33
 • เครือข่ายสาธารณสุขชุมชนกว่า 500 คน บุกสภา จี้ ส.ส.-ส.ว.เร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ขีดเส้นตายหากไม่ทันสมัยประชุมนิติบัญญัติจะยุติให้บริการประชาชน
  2013-03-21 16:45
 •   นายไพศาล บวงชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 21 มีนาคม 2556 ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เครือข่ายชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากทั่วทุกภูมิภาคกว่า 5,000 คน ในนามของประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.....จะเดินทางมาชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภา เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการประชุมพิจารณาร่างพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ...ของคณะกรรมาธิการร่วมกันของ 2 สภา รวมถึงเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ยืนยันและคงความหมายในนินามตามร่างมาตรา 3 และมาตรา 50 บทเฉพาะกาล
  2013-03-21 09:54
 • รมช.สธ. เร่งควบคุมป้องกันปัญหาป่วยของประชาชนไทยจาก 5 โรคสำคัญ  ซึ่งขณะนี้ป่วยกว่า 11 ล้านคน คาดหากยอดป่วยถึง 18 ล้านคน จะสูญค่ารักษากว่าปีละ 3 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 56 นี้ ให้รพ.สต.ร่วมกับอสม.เร่งตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ได้กว่าร้อยละ 90 พร้อมเร่งผลักดัน“ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ คาดจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในเดือนมกราคม 2556
  2012-12-13 16:34

Pages