สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

 • สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เผยประเด็น Data Exclusivity (DE) จะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาค่อนข้างมาก ทั้งนี้รวมไปถึงข้อบทว่าด้วยข้อมูลที่รั่วไหลด้วย หากมีการคุ้มครองตามนั้น บริษัทเอกชนที่ค้นข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ท จะไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ยังมีสิทธิบัตรหรือไม่ นำไปพัฒนาต่อยอดได้หรือไม่ บริษัทยาเอกชนจะรับผลกระทบเต็มๆ เพราะจะไม่สามารถผลิตยาชื่อสามัญได้เลย
  2016-01-31 11:17
 • สมาคมผลิตยาไทยค้านกรมทรัพย์สินฯเสนอแก้พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เพิ่มคำยามเรื่องกลิ่น เผยทำเกิดกว่าสาเหตุที่ขอแก้ไข ที่ระบุแค่ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น แต่กลับแก้ไขเกิน ซ้ำยังทำเกินไปกว่าข้อตกลงทริปส์ ทำให้ไทยเสียเปรียบ ละทิ้งเอกสิทธิ์ของประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยเสียโอกาสพัฒนาสินค้าตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบ โดยเฉพาะเรื่องยาที่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติและกลิ่นสังเคราะห์ในการผลิตยาจะได้รับผลกระทบมาก
  2014-11-13 19:46
 • สธ.ยืนยันบทบาทอภ.ชัดเจน-ควบคุมราคายา ที่เหมาะสมสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันเสนอ อภ.ปรับบทบาท ชี้เหตุผูกขาดขายยาภาครัฐทั้งผลิต-นำเข้า ส่งผลกระทบบริษัทผลิตยาในประเทศไม่พัฒนาคุณภาพ-โตช้า ไม่กล้าลงทุน หวั่น อภ.ขายตัดราคา ด้าน รมว.สธ.แจงบทบาท อภ.ชัดเจน สร้างความมั่นคงด้านยา ควบคุมราคายาให้เหมาะสม ยืนยันไม่ได้ผูกขาด เหตุระเบียบพัสดุ ก.คลังเปิดทางเอกชนร่วมประมูลใช้ยาราคาถูก ห่วงยานอกไหลเข้า
  2013-07-23 07:49
 • อุตสาหกรรมยาในไทยถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถส่งออกไปในประเทศสมาชิกได้หมด ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากติดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่เข้มงวดไม่เหมือนประเทศอื่น โดยกำหนดให้ต้องมีจดทะเบียนร่วมกับบริษัทยาในประเทศดำเนินการ และต้องแสดงสูตรยา ซึ่งจุดนี้น่ากังวลมากอาจ มีการนำสูตรยาของไทยไปใช้ได้
  2012-06-06 08:39