สมาน ฟูตระกูล

 • ภาค ปชช.เผย เร็วๆ นี้จะมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า“หมอสมาน” พ้นจาก ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังธุรกิจน้ำเมายักษ์ใหญ่เข้าแทรกแซง อ้างไม่เอื้อต่อการทำมาค้าขาย ขัดขวางการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ยืนยันเครือข่ายภาคประชาชนขอคัดค้านเรื่องนี้จนถึงที่สุด
  2017-02-13 09:49
 • “หมอสมาน” เอาผิดร้านเหล้าเชียงราย โพสต์โปรโมชั่นดื่มไม่อั้นผ่านโซเชียล เตือนประชาชนทั่วไปแชร์สุ่มเสี่ยงมีความผิด ด้านนักวิชาการห่วงเทศกาลปีใหม่ ธุรกิจน้ำเมาทำการตลาดหนัก วอนผู้ใช้สื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือ
  2016-12-20 14:24
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2558 ที่จะมีผลบังคับใช้ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  2015-10-18 17:55
 • รมว.สธ.เผยพอใจผลการจัดบริการทางการแพทย์รับมืออุบัติเหตุจราจร 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้บาดเจ็บหนักได้รับการดูแลโดยหน่วยแพทย์กู้ชีพมืออาชีพเกือบครึ่ง ยอดรวม 7 วันมีผู้บาดเจ็บนอนรักษาในโรงพยาบาล 3,117 ราย แนวโน้มลดลง แพทย์พยาบาลให้การดูแลรักษาเต็มที่ ส่วนผลการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจทั้งหมด 29 จังหวัด ลงโทษผู้กระทำผิด 325 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณา การขายโดยไม่มีใบอนุญาต คาดในเดือนมกราคมนี้ จะมีกฎเหล็กคุมขาย-ดื่มเหล้าอีก 7 ฉบับ
  2015-01-06 16:14
 • นสพ.มติชน : นักวิชาการชี้คุมขายเหล้าเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ไม่ช่วยแก้ปัญหา ปชช.หันซื้อตุนไว้แทน แนะห้ามดื่มเฉพาะที่น่าจะได้ผลมากกว่า 'หมอสมาน'แจงไม่ห้ามพกเข้าร้าน แต่ดูข้อเท็จจริงแอบขายหรือไม่ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท ระบุไม่ได้แตกต่างจากที่ให้งดขายวันพระใหญ่    
  2014-12-07 18:41
 • กระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบายรัฐบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง “มีความสุข สะดวก และปลอดภัย” กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเข้มงวดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 เรื่อง คือห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายตามเวลากำหนด ห้ามขายในพื้นที่ห้ามขาย ได้แก่ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ  และ ห้ามโฆษณา ลดแลกแจกแถม พบฝ่าฝืนจับ-ปรับทันที
  2014-11-06 18:49
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 3 วันเทศกาลสงกรานต์ ตรวจในพื้นที่ 10 จังหวัด สายเหนือ อีสาน ใต้และกทม. ตรวจรวม 439 ราย พบกระทำผิดและลงโทษ 137 ราย ฐานความผิดอันดับ 1ได้แก่การโฆษณาส่งเสริมการขาย จำนวน 102 ราย รองลงมาการขายลดแลก แจกแถม ขายในที่ห้ามขาย ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมกำชับ อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตั้งด่านสกัดคนเมาในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2014-04-13 17:49
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  2014-02-13 17:30
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจการเข้าถึงเหล้าในวันสิ้นปี 2556 พบว่าแม้ผู้ค้าจะรู้ว่าผิดกฎหมายควบคุมเหล้ามากถึงร้อยละ87 แต่ยังกระทำผิดเพราะต้องการมีรายได้ โดยผลการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้าและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ใน 6 จังหวัด รวม 6 วัน ลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนรวม 154 ราย ประกอบด้วยกระทำผิดกฎหมายเหล้า 98 ราย ผิดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  56 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร จุดที่พบคือไม่ติดป้ายห้ามสูบและยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
  2014-01-02 20:01
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินสายออกตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลตั้งแต่วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2556 พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดีแล้ว 63 ราย ใน 5 จังหวัด ความผิดอันดับ 1 คือการโฆษณา รองลงมาคือขายลดแลกแจกแถม โดยเฉพาะการขายบุฟเฟ่ต์เบียร์ เติมไม่อั้น เป็นการขายที่ส่งเสริมให้ผู้ดื่มดื่มมากขึ้นและเกิดอาการมึนเมาหนัก
  2013-12-31 20:23
 • สยามรัฐ - นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน นำหลักฐานยื่นต่อนพ.โสภณ เมฆธน กรมควบคุมโรค และนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน เรียกร้องให้เร่งเอาผิดกับปั๊มแก๊สที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพิจารณาให้เร่งออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ และสถานีรถไฟ
  2013-12-25 07:38
 • มติชน - เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ สรรพสามิตจังหวัดกระบี่ ออกตรวจพื้นที่ในงานคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ ที่สนามกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จ.กระบี่ ตรวจสอบพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีใช้ดนตรี (music marketing) การนำพนักงานขายกว่า 100 ราย ขายเบียร์อย่างโจ่งครึ่ม ยังบริการเบียร์สดกับเด็กอายุเพียง 16 ปี ที่มาร่วมงาน มีการเร่ขาย การโ
  2013-10-28 09:42

Pages