สมาพันธรัฐสวิส

  • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่นางมารี แกเบรียล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การศึกษาและการวิจัยสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสที่นำคณะเจ้าหน้าที่สมาพันธรัฐสวิสเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่กระทรวงสาธารณสุข
    2013-11-24 11:02
  • รมว.สธ.แจงความเข้าใจสมาพันธรัฐสวิสเกี่ยวกับการใช้ยาและการเบิกจ่ายยา ยืนยันระบบยาของประเทศไทยโปร่งใส รัฐบาลไม่ได้ห้ามโรงพยาบาลใช้ยาต้นแบบเพียงแต่มีนโยบายให้ใช้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งเกณฑ์การจดทะเบียนยาตามกฎหมายไทย มีผลคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
    2013-11-24 10:58