สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐ

 • ประธาน สสลท. โวย สธ.ไม่จริงใจแก้ปัญหาลูกจ้าง พบบางโรงพยาบาลประกาศจ้างลูกจ้างแค่ 6,000 บาท/เดือนทั้งๆ ที่รัฐมนตรีเพิ่งประกาศไม่ให้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ แถมไม่มีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ปัญหาของลูกจ้างตามที่ตกลงกันไว้ ฮึ่มสิ้นเดือน มิ.ย. หากยังไม่ได้ค่าตอบแทน ฉ.11 จะรวมตัวเรียกร้อง ณ ที่ว่าการจังหวัดทุกจังหวัด
  2018-06-07 11:02
 • สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ปูดลูกจ้าง 1.4 แสนส่อวิกฤติโรงพยาบาลไม่มีเงินจ้าง ขณะที่โรงพยาบาลยะลานำร่อง ลูกจ้างทำงานต้องยืมเงินสวัสดิการโรงพยาบาลใช้เลี้ยงครอบครัว ด้าน สธ.สรุปตัวเลขบรรจุลูกชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ เตรียมจ่ายโอทีแพทย์ รพศ./รพท.ทำงานข้ามโรงพยาบาล
  2013-10-30 09:44
 • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ประมาณ 200 คน รวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายโอสถ สุวรรณ์เศวต รองประธาน สสลท.กล่าวว่า สสลท.มีข้อเรียกร้อง 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างปัจจุบันและบวกค่าประสบการณ์ตามอายุการทำงาน 2.ผู้ที่ทำงานมาก่อนจะมี ระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้ต้องมีการคุ้มครองเฉพาะ เช่น กรณี พนักงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้จบมาตรงสายก็ต้องได้รับการคุ้มครอง 3.กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.) จะต้องแก้ไขโดยเพิ่มกรรมการจาก 12 คน เป็น 15 คน และต้อง
  2013-08-06 18:39
 • สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ประมาณ 200 คน รวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องแก้ปัญหาการปรับค่าจ้าง
  2013-08-06 09:26
 •   เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมสมาชิกสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ใน 17 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 600 คน เพื่อชี้แจงนโยบายและความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา
  2013-05-05 09:22