สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

  • เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเวียนมาถึงวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล หรือ วันแรงงานแห่งชาติ ของทุกปี  วันดังกล่าวถือเป็นวันหยุดของลูกจ้าง และเป็นธรรมเนียมที่ขบวนการแรงงานจะเดินขบวนแสดงพลังเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้แก้ปัญหาสำคัญๆของเหล่ากรรมาชีพ ซึ่งในเมืองไทยจะมีแรงงาน 2 กลุ่ม แยกกันจัดงานของตัวเอง
    2014-04-21 18:37
  • สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เครือข่ายเพื่อแรงงานข้ามชาติ (MWRN.) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF.) ออกแถลงการณ์ด่วน ให้รัฐบาลกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกรณีการสิ้นสุดระยะเวลาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
    2013-08-22 08:10