สรพ.

 • หมอรัชตะ มอบอำนาจหมอสมศักดิ์ ดูแล กรมอนามัย สบส. กรมวิทย์ฯ สวรส. สพฉ. สรพ. สถาบันวัคซีน และรพ.บ้านแพ้ว 
  2014-09-13 15:12
 • “หมอประเวศ” แนะใช้ระบบสุขภาพ-การศึกษาเป็นฐานสู่การปฏิรูปประเทศไทย ชี้จะเข้าสู่ยุคพระศรีอารยะ เกิด 9 เรื่องใหญ่ ทั้งจิตสำนึก ความเสมอภาค ระบบสุขภาพแนวใหม่ พลังพลเมือง
  2014-03-12 20:24
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18  ก.พ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การทำวิจัย Routine to Research หรือ R2R จัดเป็นเครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  2014-02-19 14:38
 • สรพ.เล็งใช้มิติด้านจิตใจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล คาดชัดเจนใน 1-2 ปี เน้นวัดผลเพื่อชื่นชม ยกย่อง การประเมินไม่มีตก
  2013-11-20 15:24
 • บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้างระบบการรับรองโรงพยาบาลจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ก่อประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการในประเทศไทยได้อย่างมากมาย สมควรจารึกชื่อไว้คือ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
  2013-09-24 15:44
 • สปสช.จับมือ สรพ. สมาคมวิชาชีพ และ สธ. จัดแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ให้ได้รับการรักษาทันที ลดอัตราเสียชีวิต เผยข้อมูลพบภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของผู้ป่วยในรพ. และการรักษาที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางประสานงานส่งต่อชัดเจนระหว่างรพ.ชุมชนและรพ.ทั่วไปหรือรพ.ศูนย์ในจังหวัด เริ่มนำร่องที่ จ.พิษณุโลก ลดอัตราตายจาก 73 % เหลือ 37% ก่อนขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายรพ.อื่น พร้อมเปิดโครงการพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด ตั้งเป้าช่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรอดชีวิต 1,500 รายให้ได้
  2013-09-13 19:57
 • นับแต่อดีตมีหลากหลายภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่สามารถดำเนินให้สำเร็จลุล่วง เนื่องด้วยติดขัดในเงื่อนไขที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอาทิ การอยู่ในระบบราชการ ทำให้การขับเคลื่อนเชื่องช้าและการมีฝ่ายการเมืองครองอำนาจ ทำให้นโยบายถูกตั้งเพื่อผลทางการเมืองทำให้ความเป็นอิสระในการทำงานเท่ากับศูนย์
  2013-03-18 11:28
 • ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการปฏิรูปตัวเองและยึดเอาอำนาจองค์กรตระกูล ส. กลับมาในอ้อมอกของตัวเองอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าองค์กรเหล่านี้ทำเกินขอบเขตหน้าที่ของตัวเองและหลายภารกิจก็ซ้ำซ้อนกัน
  2013-03-18 11:10
 • องค์กร "ตระกูล ส." รวมงบแสนกว่าล้าน ส่อโดนฮุบเบ็ดเสร็จ "หมอประดิษฐ" สั่งให้ขึ้นตรงบอร์ดตั้งใหม่ อ้างจะได้ทำงานกันใกล้ชิดเป็นระบบ จ่อเสนอ ครม.เร็วๆ นี้ ด้านหมอชนบทนัดแต่งชุดดำประท้วงเหตุ สธ.ยกเลิกเบี้ยกันดาร ชี้เปิดช่องสมองไหล เอื้อ รพ.เอกชนดึงตัวหมอ รพ.รัฐง่ายขึ้น
  2013-03-13 11:17
 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการจัดแถวองค์กรตระกูล ส.ให้เข้ามาอยู่ในการสั่งการของรัฐบาล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
  2013-03-12 11:27
 •   นโยบายปรับโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. เร้าให้ฉุกคิดคำถามคือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่นั่นเพราะโครงสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ในเดือน พ.ค.นี้ไม่เพียงแต่ปฏิรูปหน่วยงานสังกัด สธ.เท่านั้น แต่กลับครอบคลุมการทำงานองค์กรอิสระด้านสุขภาพที่ก่อนหน้านี้ถูกแยกอำนาจออกมาจากสธ.ด้วย
  2013-03-12 11:11
 •   นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ว่า ขณะนี้ สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่ แบ่งออกเป็นเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศรวม 12 เครือข่าย ดูแลประชาชนเครือข่ายละ 5-8 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  2013-02-18 09:49

Pages