วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 13 ชั่วโมง 12 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สรอ.

Wednesday, January 11, 2017 - 19:36
กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สธ. เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกเครื่อง Tele-Medicine ครอบคลุม รพศ./รพท. 116 แห่ง พร้อมตั้งเป้าใน 5 ปี เชื่อมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ยึด 3 หลักการ สื่อสารภาพและเสียงแบบ HD สอดคล้อง Service Plan สธ. เชื่อมระบบส่งต่อจาก รพช.ไป รพท.โดยมีแพทย์รับผิดชอบทุกขั้นตอน
Saturday, August 8, 2015 - 18:18
สปสช.ผ่านรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับที่ 4 แล้ว หลังผ่านการรับรองฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 49 ตามมาตรฐานไอเอสโอตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ชี้ระบบคุณภาพของ สปสช.เป็นไปตามกระบวนการบริหาร มีการจัดการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง จุดแข็งวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและแก้ไข ส่งผลให้เกิดการดูแลประชาชนและหน่วยบริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมระบุรูปแบบบริหารแยกกองทุนย่อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ แถมลดภาระค่าใช้จ่ายหน่วยบริการกลุ่มโรคที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูง แนะ สปสช.เพิ่มการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลในระบบ ทั้งในแง่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงระบาดวิทยา ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
54.198.118.197

54.198.118.197
39258