สราวุฒิ ที่ดี

  • Hfocus –ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่สธ.นำมาใช้รองรับให้กับบุคลากรที่เรียนจบสายวิชาชีพสาธารณสุขและต้องเข้ามาทำงานในสังกัดสธ.ภายใต้เงื่อนไขการได้รับทุนจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเดิมต้องบรรจุเป็นข้าราชการ แต่นโยบายการไม่เพิ่มอัตราข้าราชการ ทำให้สธ.ต้องหาทางออกวิธีนี้ ซึ่งกลายเป็นที่มาของการเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการให้ทุนของสธ.เพื่อให้มีบุคลากรมาทำงานในระบบสาธารณสุขของรัฐ ก็เนื่องมาจากภาครัฐมีความขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้ แต่เมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่ง สธ.คาดว่าอีก 5 ปี บุคลากรน่าจะเพียงพอ และถึงเวลานั้นอาจจะปรับเป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขป้อนให้กับตลาดเอกชนและท้องถิ่นแทน
    2013-11-05 19:58
  • รัฐบาลยอมทยอยบรรจุหมอ-พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว เป็นขรก.ประจำ ปีละ 7,547 อัตรา ติดต่อกัน 3 ปี ที่เหลือแก้ระเบียบให้เป็นพนักงาน สธ. หวังเยียวยาให้ได้รับสิทธิเทียบชั้น ขรก.ประจำ เตรียมดันเข้า ครม. 11 ธ.ค.
    2012-12-03 13:49
  • เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ.จี้ รบ.ทำตามสัญญา หลังรับปากบรรจุเข้า ขรก. 3,667 อัตรา แต่เรื่องกลับเงียบ แจงเป็นลูกจ้างรับผิดชอบเหมือน ขรก.แต่สวัสดิการไม่เท่า แถมกระทบการบริการ เหตุ รพ.ต้องเจียดงบมาจ่าย ให้เวลาถึง ม.ค. ปีหน้า ลั่นไม่คืบพยาบาล 17,000 คนลาออก ด้านรองเลขาฯ นายกฯ-ปลัดสธ.ชี้เดือนหน้าได้ความชัดเจนเบื้องต้น เล็งถกระยะยาว รับบุคลากรขาดแคลน พร้อมเร่งจ่ายค่าตอบแทน
    2012-10-16 15:55