สร้างขวัญกำลังใจ

  • หมายเหตุ : ผู้สื่อข่าว Hfocus ได้สัมภาษณ์ ท่าน สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขในประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องของการดูแลและสนับสนุนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงาน สายวิชาชีพ แก้ปัญหาเงินตกเบิก   การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และประชาชน รวมทั้งนโยบายลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ลดการรอคิว ซึ่งตั้งเป้าเห็นผลงานภายใน 1 ปี  
    2019-09-11 16:08