สวนงู

  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงู การจำแนกชนิดงู การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด และฝึกปฏิบัติจับงูที่มีพิษและไม่มีพิษ ควบคุมและฝึกสอนโดยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น
    2016-02-10 14:22
  • เจ้าหน้าที่รีดพิษงู เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการสาธารณสุข แต่เป็นอาชีพที่คนในสังคมให้ความสำคัญน้อยมากหรือรับรู้น้อยมาก ถ้าไม่ได้มาเที่ยวที่สวนงู
    2014-08-15 18:15