สวรส.

 • ผลวิจัยสวรส.พบแรงงานต่างด้าวเข้าอาศัยในเขตเมืองชั้นใน กทม.มากขึ้นแนะรื้อทั้งระบบทะเบียนประชากรต่างด้าว 3หน่วยงานใหม่เหตุไม่สะท้อนจำนวนที่แท้จริงขณะพบแม่ต่างด้าว 70%ไม่พร้อมตั้งครรภ์จี้รัฐสร้างระบบสุขภาพรองรับแรงงานต่างด้าว
  2012-09-27 09:10
 •  
  2012-08-30 10:00
 • ASTVผู้จัดการรายวัน 10 ก.ค.2555- "สุรวิทย์" ชี้ยกเลิกวิธีสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส. เดิมไม่ได้ล้างบางใคร แต่อยากให้เปิดกว้าง
  2012-07-10 09:56
 • โพสต์ทูเดย์ 5 ก.ค.55- แฉ "วิทยา" มัดมือ ครม. เขี่ยชื่อ"หมอประเวศ" พ้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  2012-07-05 08:49
 •   วันนี้( 3 กรกฎาคม 2555) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในส่วนของวาระการแต่งตั้งโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขมีรายละเอียด ดังนี้ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้
  2012-07-03 20:17
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กระทรวงสาธารณสุข และสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขสู่ อปท. จำนวน 39 แห่งร่วมด้วย ที่โรมแรมริชมอนด์ นนทบุรี
  2012-06-26 20:25

Pages