สวัสดิการข้าราชการ

 • ปัจจุบันคนไทยใช้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ กว่าร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง (middle-income country) ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพดังกล่าวมีอัตราที่เพิ่มสูงกว่าอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยกลับยังมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม ขาดประสิทธิภาพ ผลลัพธ์และคุณภาพการรักษาขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นอยู่ระบบหลักประกันสุขภาพระบบใด
  2012-11-21 13:18
 • กมธ.สาธารณสุข จี้คลังทบทวนห้ามใช้ยานอกบัญชี เหตุละเมิดสิทธิขรก. แนะรื้อระบบการเบิกจ่ายก็แก้ปัญหาได้
  2012-11-13 15:39
 • จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิข้าราชการในการรักษาพยาบาล โดยระบุห้ามเบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปแต่ปรากฎว่าแพทย์และผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งคัดค้านและร้องศาลปกครองให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนการห้ามเบิกจ่ายยาลูโคซามีนซัลเฟต
  2012-11-08 14:02
 • กรมบัญชีกลางคุมเพดานเบิกจ่ายรักษาของ ขรก.ไว้ 6 หมื่นล้านบาท
  2012-11-07 09:27
 • ค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้นสูงกว่าระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรสามสิบบาทถึง 4 เท่า ทั้งที่ทั้งสองระบบต่างก็อาศัยงบประมาณแผ่นดินจากเงินภาษีประชาชนเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะระบบสวัสดิการข้าราชการนั้นเป็นระบบงบปลายเปิดเบิกได้ไม่อั้น  แม้งบที่ตั้งไว้จะหมดก็ล้ำมาใช้งบกลางได้เสมอ แม้ในปัจจุบันการเบิกยานอกบัญชีจะมีวางระบบให้แพทย์ต้องรับรองให้เกิดยุ่งยากมากขึ้น แต่ก้ไม่ทำให้การสั่งจ่ายยานอกบัญชีของแพทย์ลดลง
  2012-11-06 11:23
 • ชี้ละเมิดสิทธิ สมาชิกสมาคมข้าราชการพลเรือนอาวุโสเรียกร้อง ขรก.ลุยฟ้องศาลปกครอง หลังกรมบัญชีกลางมีมติห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟตแก้ข้อเสื่อม ตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นไปโต้ไม่ใช่อาหารเสริม
  2012-10-30 11:21
 • กรมบัญชีกลาง ลั่น ปี 2556 เตรียมประกาศเดินหน้า 4 มาตรการควบคุมค่ารักษาพยาบาลเหตุถูกหั่นงบเหลือ 6 หมื่นล้าน เตรียมส่งข้อมูลดีเอสไอ หลังจากพบผิดปกติ ผู้ป่วยบางรายเวียนรักษารับยา รพ.สูงถึง 600 ครั้งต่อปี ซ้ำเตรียมเช็คบิลเบิกจ่ายยาข้อเข่าย้อนหลังตรวจพบ 25% สั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยอายุต่ำเกณฑ์ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์กำหนด
  2012-10-29 12:20
 • เลขาฯแพทยสภาชี้ มีข้าราชการบำนาญยื่นฟ้องกรมบัญชีกลางไปแล้ว ด้านกรมบัญชีกลางยอมเลื่อน'1 โรคเรื้อรัง 1 โรงพยาบาล'เตรียมส่งหนังสือเวียนหน่วยราชการ แต่ยันเลิกกลูโคซามีนเป็นบัญชียาหลัก ชี้เป็นแค่อาหารเสริม
  2012-10-29 12:15
 • กพย.หนุนกระทรวงการคลังยกเลิกการให้เบิกกลูโคซามีน ชี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ใช่การรอนสิทธิผู้ป่วย
  2012-10-11 14:13
 • "สมาคมข้าราชการอาวุโส" คัดค้านมาตรการคลังคุมยาข้าราชการชี้หลังบังคับใช้1ต.ค.กระทบผู้ป่วยรักษาไม่ต่อเนื่อง"วิทยา" จี้กรมบัญชีกลางทบทวนมาตรการคุมค่ารักษา ขรก. 1 โรงพยาบาล 1 โรคเรื้อรัง หวั่นทำผู้ป่วยกระจุกรักษา รพ.ใหญ่ พร้อมสั่งเดินหน้าใช้ยาสามัญในรพ.เพิ่มอีก 10% หวังลดค่ายา5พันล้านบาท  หลังกระทรวงการคลังทำหนังสือออกมาตรการคุมการจ่ายยาข้าราชการ
  2012-10-11 13:48
 • คลังประกาศห้ามผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลัก
  2012-10-10 11:50
 • ก.คลัง ร่อนจดหมายด่วนถึง สธ.มีมติยกเลิกเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ในสวัสดิการ ขรก.ตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป เหตุไม่คุ้มค่าในบริบทประเทศไทย
  2012-10-09 18:49

Pages