สวัสดิการข้าราชการ

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ – สมาคมประกันวินาศภัยไทยปลื้ม สภาปฏิรูปเศรษฐกิจแห่งชาติ รับหลักการตามข้อเสนอของสมาคมฯ 2 ส่วน 1.เอกชนร่วมบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 2.ประชาชนที่มีสิทธิประกันสังคม หรือบัตรทองหากซื้อประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท
  2016-03-25 13:41
 • ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา รพ.เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่ง ต่างหันมาจับกลุ่มลูกค้าคนไข้ชาวต่างชาติ แต่ยังคงมี รพ.เอกชนอีกจำนวนมากที่คนไข้หลักยังคงเป็นกลุ่มคนไทย และจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ทำให้กลุ่มลูกค้าคนไข้คนไทยที่จ่ายเงินสด ไปใช้สิทธิรักษาผ่านระบบประกันสังคม และ บัตรทอง ซึ่งก็เริ่มเห็นสัญญาณเมื่อผู้ประกันตนใช้สิทธิเจ็บป่วย ในปี 58 เพิ่มขึ้น 4.5% ดังนั้นทางเลือกรับมือกำลังซื้อคนไทยที่ลดลง คือการขยายฐานลูกค้าของ รพ.เอกชนกลุ่มนี้ ไปยังประกันสังคมและข้าราชการ 
  2016-03-23 18:34
 • กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางแจง รพ.พร้อมรับผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการ หลังเข้ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ รพ.เอกชนหลัง 72 ชม. สามารถส่งต่อไป รพ.รัฐได้ทุกแห่ง แต่หาก รพ.รัฐไม่มีเตียงรองรับ ต้องอยู่ รพ.เอกชนต่อ ให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีฉุกเฉินไม่เร่งด่วน คือ ครึ่งหนึ่งไม่เกิน 8,000 บาท + ค่าห้อง + ค่าอุปกรณ์
  2016-03-08 21:30
 • กรมบัญชีกลางอัพเดทรายชื่อ รพ.เอกชน 96 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า สำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
  2016-03-08 16:27
 • อาจารย์เภสัช มข. ชี้ ผลสำรวจเศรษฐานะกองทุนสุขภาพ พบ ขรก.คนรวยมากสุด สูงถึงร้อยละ 78.8 คนจนมีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้น ขณะที่บัตรทองคนจนมากสุด ร้อยละ 37.5 คนรวยมีเพียงร้อยละ 23 สะท้อนความแตกต่างของผู้มีสิทธิ พร้อมระบุแนวทางร่วมร่วมจ่ายต้องคำนึงเศรษฐานะที่แตกต่าง หากเฉลี่ยเท่ากันคนจนได้รับผลกระทบ และค้านร่วมจ่ายตอนป่วย
  2016-02-07 16:12
 • นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ชี้สิทธิรักษา ขรก.เป็นคนละส่วนกับบัตรทอง ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน เพราะเป็นพันธะสัญญาที่รัฐให้ไว้เมื่อเข้ารับราชการ มีรายได้น้อยเพื่อแลกกับสวัสดิการสุขภาพ ระบุหากป่วยด้วยโรคเดียวกัน ก็ต้องใช้งบรักษาเท่ากัน แนะเปลี่ยนระบบบริหารใหม่ เพิ่มคุณภาพเท่ากัน แต่ไม่ใช่ลดคุณภาพการรักษากลุ่มอื่นลง แนะรัฐบาลมีงบกลางให้ผู้ยากไร้ วอนรัฐบาลดูแลสิทธิ ขรก.ให้เต็มที่ เพราะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม
  2016-01-14 10:51
 • นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้งบบัตรทองได้น้อยเกินไปด้วยซ้ำ ชี้หากจะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่คนในประเทศฝากผีฝากไข้ได้ ก็ต้องใช้เงินอีกมากพอสมควร ในระดับที่พอๆ กับระบบสวัสดิการข้าราชการในปัจจุบัน แนะหากรัฐต้องการหาเงินเพิ่ม ให้ขึ้นภาษีเงินได้ตรงๆ ไปเลยดีกว่า
  2016-01-10 13:53
 • “ผอ.รพ.บางพลี” เผยที่มา เหตุปัญหาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดสิทธิ ขรก.ที่ต้องใส่สายสวนหัวใจ หากถูกส่งมา รพ.ที่ไม่มีศักยภาพรักษา และต้องส่งต่อไป รพ.เอกชนที่รักษาได้ จะเสียสิทธิเบิกจ่ายฉุกเฉินทันที ต่างจากบัตรทองที่เบิกได้ หรือถ้าส่ง รพ.รัฐก็ติดปัญหาไม่เปิดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ก่อนหารือจนได้วิธีจ้างเหมาเอกชน รักษาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดฉุกเฉิน 24 ชม. ทั้งช่วยลดความเสี่ยง รพ.ขาดทุน แก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลน แถมเพิ่มศักยภาพ รพ.ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง เผยเป็น รพ.สธ.แห่งแรกที่ใช้วิธีนี้
  2016-01-10 13:11
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ร.พ.เอกชนแห่ชิงตลาดข้าราชการ ขยายฐานลูกค้า ฝ่าเศรษฐกิจ-กำลังซื้อหดตัว ยันฮีงัดผ่อนชำระ-แบ่งจ่าย 2 งวดจูงใจ เกษมราษฎร์-เวิลด์เมดิคัลฯ เร่งทำตลาดจริงจัง บางปะกอก 9 โดดร่วมวง พญาไท 2 ชูทางเลือกไม่ต้องรอคิวนาน
  2016-01-10 12:58
 • กรมบัญชีกลางเปิดให้ ขรก.รักษาแพทย์แผนไทยและจีนได้ ให้เบิกแบบเหมาจ่าย เริ่ม 1 ม.ค.59 แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาบำบัดโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  2016-01-04 11:53
 • เปิดข้อเสนอ SAFE หากร่วมจ่าย ต้องร่วมจ่ายทุกระบบ ทั้ง ขรก. ประกันสังคม 30 บาท หากไม่ร่วมจ่าย ต้องไม่จ่ายทุกระบบ ประกันสังคมก็ไม่ต้องสมทบสิทธิรักษาพยาบาล ส่วนการระดมงบเพิ่ม หากผ่านภาษี แนะเก็บเพิ่มจาก vat พร้อมพิจารณาภาษีเฉพาะอื่น แต่ไม่ใช่ earmark tax แต่หากต้องการงบเพิ่มผ่านร่วมจ่าย ต้องไม่กระทบต่อการรักษาโรค ปกป้องผู้มีรายได้ต่ำ รายการพิเศษเพื่อความสะดวกต้องจ่าย ทุกระบบเป็นปลายปิด เพิ่มประสิทธิภาพยาและเทคโนโลยี จัดซื้อยาแพง ใช้น้อย ระดับประเทศ ส่วนยาอื่นจัดซื้อระดับเขต จังหวัด
  2015-12-30 13:39
 • การเบิกจ่ายค่ายาแผนไทยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่ายจากทางราชการ การเบิกค่ายาแผนไทยที่ใช้บำบัดโรคโดยตรงต้องเป็นไปตามการสั่งใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  2015-10-20 18:48

Pages