สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 • “หมอเทียม”ค้านให้ บ.ประกันคุมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขรก. เชื่อไม่ดีกว่าระบบปัจจุบัน แนะให้เร่งคุมค่ารักษาผูู้ป่วยนอกที่เป็นปัญหาอยู่ รวมทั้งเชือดพวกทุจริตเวียนเทียนเบิกยาไปขาย
  2016-12-26 12:56
 • อาจารย์แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เสนอทางออก แก้ปัญหางบรักษาสุขภาพ ขรก.โป่ง ชี้รัฐต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพประชาชน และควบคุมโรค เปลี่ยนแนวคิดการวัดผลเป็นระยะยาว มากกว่ายึดระยะสั้น แนะกรมบัญชีกลางดึงคนมีความสามารถจากหน่วยงานอื่น มาร่วมออกแบบพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มากกว่านี้ ยึดปรัชญาตั้งต้นว่า ข้าราชการและครอบครัว คือ คนของรัฐ รัฐควรให้ความสำคัญ อย่าผลักให้คนอื่นดูแลแบบไปเสี่ยงดวง
  2016-12-25 19:16
 • “หมอธีระ” อาจารย์แพทย์จุฬา ฟันธง หากเปลี่ยนให้ บ.ประกันมาดูแลค่ารักษาพยาบาล ไม่เพียงกระทบต่อข้าราชการและครอบครัว แต่จะกระทบกับโครงสร้างระบบสุขภาพ โดยเฉพาะสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศที่จะเจ๊งแน่ เพราะจะไม่มีงบประมาณมาหล่อเลี้ยง
  2016-12-21 08:39
 • กลุ่มโรงเรียนแพทย์ เตือน กรมบัญชีกลาง โอนรักษา ขรก.ประกันเอกชน ทำระบบขาดความยั่งยืน ขาดความชัดเจนทั้งแนวทางการบริหารและการจัดระบบ ทั้งที่งบประมาณกว่า 7 หมื่นล้านต่อปี แถมหวั่นทำข้อมูลสุขภาพผู้มีสิทธิตกอยู่ในเอกชน หากใช้รัฐต้องขอก่อน กระทบสาธารณสุขประเทศ พร้อมระบุเงื่อนไขกรมบัญชีกลางกำหนด คงสิทธิประโยชน์เท่าเดิม งบประมาณไม่เพิ่ม เป็นไปได้ยาก เหตุมาตรฐานการรักษา และเทคโนโลยีขยับเพิ่ม ซ้ำจำนวน ขรก.สูงอายุเพิ่ม 
  2016-12-14 12:40
 • กรมบัญชีกลางคุมเบิกจ่ายยา ให้เบิกจากบัญชียาหลักเป็นขนานแรก ส่วนยานอกบัญชียาหลัก เบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางการแพทย์ ไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย แพทย์ต้องวินิจฉัยและออกใบรับรองสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก หากไม่จ่ายยาตามหลักเกณฑ์เรียกเงินค่ายาคืนคลังทันที
  2016-12-11 14:57
 • ฐานเศรษฐกิจ - กรมบัญชีกลาง จ่อดันประ กาศใหม่ "คุมค่ายาขรก." อีกระลอก หาก 2-3 เดือนนี้ประเมินภาพรวมงบโป่งเกิน 6.2 หมื่นล้านบาท หลังปรับเพิ่มสิทธิ์ 80 รายการ   อธิบดีออกโรงยันเกณฑ์ใหม่พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแล้ว และเจตนาดีนำเงินส่วนที่ลดได้ไปเพิ่มสิทธิ์อื่นที่จำเป็นแต่เบิกไม่ได้ ส่วนความคืบหน้าดึง บ.ประกันร่วมบริหารลดต้นทุน พร้อมลุยหากนโยบายรัฐบาลใหม่
  2014-02-15 08:43
 • “แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” เป็นงานวิจัยของ ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และได้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
  2014-02-09 12:10
 • “แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” เป็นงานวิจัยของ ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และได้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 โดยทีดีอาร์ไอได้นำมาจัดทำเป็น รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 99 เดือนมากราคม 2557 ในชื่อเดียวกันกับงานวิจัย เนื้อหาของแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการในด้านผู้ให้บริการ
  2014-02-09 11:52
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอล (Original)และยาชื่อสามัญหรือยาเจนเนอริค(Generic)ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง จะให้เริ่มดำเนินการในวันที่1 มกราคม 2557ที่จะถึงนี้
  2013-12-25 08:07
 • หนังสือพิมพ์มติชน - สธ.เล็งยุบ'สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ' ตั้งองค์กรอิสระ'เคลียริ่ง เฮ้าส์' เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3 กองทุน ภายในปี 2558
  2013-09-17 06:32
 • ปัจจุบันคนไทยใช้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ กว่าร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง (middle-income country) ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพดังกล่าวมีอัตราที่เพิ่มสูงกว่าอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยกลับยังมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม ขาดประสิทธิภาพ ผลลัพธ์และคุณภาพการรักษาขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นอยู่ระบบหลักประกันสุขภาพระบบใด
  2012-11-21 13:21
 • 'กลุ่มบุคลากรทางแพทย์'เข้าชื่อยื่นฟ้องศาลปกครอง ถูก'กรมบัญชีกลาง'ละเมิดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เผย'ครูตำรวจ-ทหาร-ผู้พิพากษา'ก็เอาด้วย
  2012-11-02 13:23

Pages