สวัสดิการสุขภาพ

 • “อนุสรณ์ ธรรมใจ” ชี้ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หนุนการเมือง/ประชาธิปไตยประเทศเข้มแข็ง แนะรัฐบาลเน้นความสำคัญ เพิ่มงบร้อยละ 20-30 แก้ปัญหางบในระบบไม่เพียงพอ พร้อมยกคุณภาพบริการ ดูแลครอบคลุมคนชั้นกลางระดับล่าง
  2017-09-27 20:36
 • ‘นิมิตร์’ ค้านข้อเสนอให้ประชาชนซื้อประกันสุขภาพเอง ชี้เป็นฐานคิดของธุรกิจแบบกำไร-ขาดทุน ไม่มีบริษัทประกันภัยที่ไหนในโลกยอมให้ตนเองขาดทุนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เจ็บป่วย ตรงกันข้ามกับวิธีคิดของรัฐและระบบสาธารณสุขที่ต้องเห็นชีวิตคนอยู่เหนือกำไรของรัฐ
  2017-04-16 11:44
 • กิจกรรมปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต่อเนื่องทุก 2 ปี ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด 9 มีนาคม โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ประจวบวาระ 100 ปีชาตกาล คณะกรรมการคัดเลือกให้ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ  เป็นผู้แสดงปาฐกถาในหัวข้อ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต"
  2016-03-16 19:52
 • มติชน -ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพนักงานมหาวิทยาลัยร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกือบ 130,000 คน แทนการได้รับสิทธิประกันสังคม โดยพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมกับ สปสช.
  2014-10-03 10:06
 • บริษัทที่ปรึกษาและวิจัย ข้อมูลธุรกิจระดับโลก  "ทาวเวอร์ส วัทสัน"  (Towers Watson) ระบุว่าค่าใช้จ่าย ด้านสวัสดิการเพื่อการดูแลสุขภาพ สำหรับพนักงานทั่วโลกยังคงที่ แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพบว่าในปี 2013 นายจ้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 8.8% มีแนวโน้มให้ความสำคัญ ต่อการรักษาพยาบาลทางการแพทย์  และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 9.3% ในปี 2014 ทั้งนี้โปรแกรมการส่งเสริมด้านสุขภาพกำลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจากนายจ้างต่างมองหากลยุทธ์เสริม ในการจัดการด้านงบประมาณเพื่อไม่ให้เพิ่มสูงจนเกินไป
  2014-07-21 14:59
 • เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมา แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจากทั้ง ประเทศพม่า เขมร และลาว กลายมาเป็นกลุ่มแรงงานพื้นฐานให้กับภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรามากขึ้น ปริมาณชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้แรงงานในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่องว่างที่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย ทั้งหมดนี้ทำให้แรงงานต่างด้าวเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นต่อการขับเคลื่อนกิจการของบริษัทน้อยใหญ่ในบ้านเรา
  2012-06-25 13:00
 • ขณะที่รัฐบาลพยายามโปรโมตว่าจะให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยเริ่มจากนโยบายให้ 3 กองทุนสุขภาพ เพิ่มบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่าเทียมกันทุกสิทธิ ทั้ง 3 กองทุนยังมีเป้าหมายจะขยายระบบบริการสุขภาพไปสู่โรคอื่น ๆ การผลักดันเพื่อนำไปสู่สิทธิการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันสำหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของทั้ง 3 กองทุน ถือเป็นแนวคิดที่ดี หากแต่เรื่อง "ความเท่าเทียม" จำเป็นต้องพิจารณาในหลายแง่มุมด้วย
  2012-06-07 08:16