สวัสดิการแห่งรัฐ

  • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : "คลัง" เผยมีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ 1.3 ล้านราย จากยอดลงทะเบียนทั้งหมด 8.27 ล้านราย แต่สามารถชี้แจงข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไขได้ที่ กรมการปกครอง-สรรพากร เพื่อขอ รบสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใน 15 ธ.ค.นี้  ขณะที่ "กรุงไทย"โอนเงินแล้ววานนี้ 3 แสนราย "ธ.ก.ส.-ออมสิน" พร้อมโอนวันนี้
    2016-12-10 18:47
  • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : คลังจัดแพ็กเกจ "สวัสดิการแห่งรัฐ" ชง ครม.แจก "เบี้ยประกันชีวิต 99 บาทต่อคน" ชดเชยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย พร้อมทั้ง "เบี้ยคนชรา-เงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด-สวัสดิการการศึกษา" ช่วยผู้มีรายได้น้อยกว่า 8 ล้านรายที่ลงทะเบียนผ่าน 3 แบงก์รัฐ เริ่มก่อนสิ้นปี 2559
    2016-09-06 14:58
  • อดีตสมาชิก สปช. ค้านรัฐบาล คสช.ลงทะเบียนสวัสดิการเพื่อคนจน ชี้เป็นแนวคิดซ้ำซาก ล้าหลัง ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แนะรัฐปรับทัศนคติ มุ่งจัดระบบสวัสดิการถ้วนหน้าที่จำเป็นแทน ทั้งการศึกษา สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ มองเป็นการลงทุนด้านประชากร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ใช่ภาระประเทศ หวั่นกระทบระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สอดคล้องความพยายามจำกัดงบประมาณและสิทธิเฉพาะคนจน 
    2016-07-03 19:48