สสส.

 • มติชน - เมื่อวันที่ 8 มกราคม น.ส.ศุภิสรา ฑิรากัณฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการประจำปี 2556 ของโรงเรียน จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป
  2014-01-09 08:50
 • หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชัดเจนของสังคมไทยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาคือ การปฏิรูประบสุขภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นแม่บทความคิดเรื่องสุขภาพ-สุขภาวะ และความคึกคักในการมีส่วนร่วมกำหนดเจตนารมณ์และขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมภาคประชาสังคม ผลแห่งการปักหลักความคิดใหม่ด้านสุขภาพในวันนี้ยังคงทรงพลังและเติบโตต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าก้าวต่อไปจะยังมีข้อท้าทาย ขวากหนาม และปัญหาใหม่ๆ รออยู่มิใช่น้อย
  2013-12-31 09:38
 • เมื่อพูดถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 ล้านคนเศษ ต่อระบบบริการสุขภาพของไทย หนึ่งในประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันเสมอคือ จำนวนแรงงานข้ามชาติมาใช้บริการมากกว่าคนในพื้นที่ ทำให้งบค่าใช้จ่ายจำนวนมากหมดไปกับการรักษาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลมีหนี้ค้าง ขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสขุก็ไม่เพียงพอ โจทย์สำคัญในเรื่องนี้สำหรับสังคมไทยคือ จะหาทางออกที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพกับทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
  2013-12-30 11:02
 • เปิดโพลล์แรงงานไทย 70.7 % เชื่อเลี้ยงปีใหม่ปลอดเหล้าในโรงงานช่วยลดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท น่าห่วง 1 ใน 4 ยังไม่รู้กฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในโรงงาน สสส.เผยยอดผู้ใช้แรงงานสังเวยชีวิตจากเหล้า 4 หมื่นคนต่อปี สูญเสียทางเศรษฐกิจ 2 แสนล้านบาท ด้านนายจ้าง ยันจัดงานเลี้ยงปลอดเหล้าทำได้ ช่วยประหยัดลดปัญหา หลังมีบทเรียนเลี้ยงปีใหม่น้ำเมาคร่าชีวิตลูกจ้าง 3 ศพ
  2013-12-26 16:12
 • นายสมภพ แสงจันทร์ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครพนม หนึ่งในทีมวิจัยโครงการ "หมู่บ้านต้นแบบลดและเลิกบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วม" ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการวิจัยเพื่อศึกษา หารูปแบบหมู่บ้านต้นแบบ ในการลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม หมายถึงหมู่บ้านที่มีการจัดการปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยให้คนในชุมชนได้ค้นหาปัญหาสถานการณ์ของคนสูบบุหรี่ในชุมชน และผลกระทบที่เกิดจาการสูบบุหรี่ หาแนวทางวิธีการให้คนในชุมชนไม่สูบบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่โดยใช้
  2013-12-23 12:06
 • คมชัดลึก - ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวถึงเรื่องการเสพติดอาหารว่า ปัจจุบันพบว่าโรคอ้วนลงพุงมีอัตราการเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสุขภาพ โดยความอ้วนที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเสพติดอาหาร ซึ่งนักวิชาการด้านโภชนาการได้ทำการศึกษาถึงการเสพติดอาหารของคน พบว่าคนที่มีการเสพติดอาหารจะมีสารเคมีในสมองที่เปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่เสพติดยาเสพติด โดยความหวานจะทำให้เกิดการเสพติดได้มากที่สุด รองมาคือความเค็มและความมัน เมื่อได้รับอาหารที่ตัวเองเสพติดแล้ว สารโดปามีนจะหลั่งออกมาทำให้เกิดความสุข ทำให้อารมณ์ดี ตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสมาธิทำง
  2013-12-10 10:11
 • คมชัดลึก - "ใกล้ๆ แค่นี้เอง...ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อก" "เดี๋ยวก็มา ตรงนี้เองใกล้ๆ..." ประโยคง่ายๆ ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ในที่สุดกลายเป็นความประมาทที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดด้วยอุบัติเหตุ ด้วยความชะล่าใจว่า ออกไปข้างนอกแวบเดียวและไปใกล้ๆ นี่เอง จึงไม่จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัย แต่ลืมคิดไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียวชั่วเสี้ยววินาที ถ้าประมาทก็อาจเสียชีวิตโดยไม่ทันรู้ตัว...
  2013-12-04 11:03
 • สำนักข่าวสร้างสุข  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปัจจุบันสังคมไทยมีชีวิตกันอย่างรีบเร่ง โดยเฉพาะสังคมเมือง ที่ชีวิตประจำวันแทบจะเรียกได้ว่าทำทุกอย่างแข่งกับเวลา ไม่ว่าจะเรื่องของการทำงาน หรือการกินอยู่ จึงเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่อาศัยเป็นข้ออ้างในการละเลยดูแลสุขภาพ ทั้งการพักผ่อน ออกกำลังกาย หรือแม้แต่อาหารการกิน เมื่อเร็วๆนี้ สสส.จับมือ สวรส. เปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทย พบดัชนีมวลกายเพิ่ม เสี่ยงเป็นเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เหตุออกกำลังกินผักน้อยแค่ 18% พร้อมเดินหน้าโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ทั่วประเทศ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง หวังต่อยอดนโยบายสุขภาพของชาติ
  2013-12-03 11:01
 • แพทย์ชนบทแจง 12 เหตุผล จวก “หมอประดิษฐ” ขาดความเหมาะสมเป็น รมว.สาธารณสุข และควรพ้นไปจากตำแหน่ง ทั้งทำให้หน่วยงานอ่อนแอลง ทำลาย 30 บาท เอื้อประโยชน์เอกชน บั่นทอนอภ. ทำลายความมั่นคงด้านยา ทำลายตระกูล ส.มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดธรรมาภิบาล
  2013-11-29 19:33
 • ไทยรัฐ - นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะให้เด็กไทยที่ใช้รถจักรยานได้ใส่หมวกกันน็อกทุกคน เพื่อป้องกันหัวน้อยๆ ซึ่งหมายถึงชีวิตของเด็ก โดยได้จัดทำโครงการ “30 บาท รักษาทุกหัว” เพื่อจัดหาหมวกกันน็อกให้แก่เด็กไทยยืมใช้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่มีค่าประกันหมวกกันน็อก 30 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถขอคืนได้เมื่อนำหมวกกันน็อกมาคืนเมื่อใส่ไม่ได้แล้ว
  2013-11-28 15:40
 • คมชัดลึก  - "มีชัย" แนะคิดนอกกรอบแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม เปิดทางเด็กท้อง-คลอดเข้าเรียนตามปกติ พาลูกมาเลี้ยงที่โรงเรียนได้ นำร่องร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ชี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ว่าเมื่อท้องไม่พร้อมแล้วเป็นอย่างไร ดึงสภานักเรียนเข้ามาฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ อย่าทำให้เด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหมดอนาคต ดึงภาคเอกชนร่วมแก้ปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เท่านั้น
  2013-11-25 09:54
 • สธ.จับมือ สสส.และ ภาคีฯ จัดสัมมนา “เฝ้าระวังโรคระบาดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล” ชี้เอเชียเสี่ยงเป็นจุดกำเนิดโรคระบาดใหม่ เน้นใช้เทคโนโลยีเชื่อมระบบสาธารณสุข ควบคุม-ติดตามโรค สร้างสังคมสุขภาวะ พบตรวจจับเร็วลดวงระบาดได้ ชี้ 1 คนติดแพร่ 12 คน
  2013-11-21 15:29

Pages