สสส.

 • องค์กร "ตระกูล ส." รวมงบแสนกว่าล้าน ส่อโดนฮุบเบ็ดเสร็จ "หมอประดิษฐ" สั่งให้ขึ้นตรงบอร์ดตั้งใหม่ อ้างจะได้ทำงานกันใกล้ชิดเป็นระบบ จ่อเสนอ ครม.เร็วๆ นี้ ด้านหมอชนบทนัดแต่งชุดดำประท้วงเหตุ สธ.ยกเลิกเบี้ยกันดาร ชี้เปิดช่องสมองไหล เอื้อ รพ.เอกชนดึงตัวหมอ รพ.รัฐง่ายขึ้น
  2013-03-13 11:17
 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการจัดแถวองค์กรตระกูล ส.ให้เข้ามาอยู่ในการสั่งการของรัฐบาล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
  2013-03-12 11:27
 • ผ่าโครงสร้างใหม่กระทรวงหมอ ดึง สสส. สพฉ. สปสช.มาดูแลเอง ตั้งรองปลัดคุมกลุ่มย่อย ดึงสสส.-สปสช.-สพฉ.ซบกระทรวงสธ.
  2013-03-08 14:25
 • แผนงานวิจัยนโยบายอาหารฯ จับมือสสส. จี้ประเทศอาเซียน  คุมน้ำตาลในเครื่องดื่มภาวะอาหารล้นทะลัก แนะดันนโยบายเพิ่มภาษีอาหารไร้คุณค่า ทั้งน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ โซเดียมสูง โดยเฉพาะน้ำตาล นักวิจัยเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเผย ไทยบริโภคน้ำตาลสูงสุด 1 ใน 5 ประเทศอาเซียนเสี่ยงโรคอ้วน-หัวใจล้มเหลว
  2013-01-16 10:24
 • กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เมื่อรัฐบาลเตรียมล้วงลูกขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สายภาคประชาชน ซึ่ง นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานบอร์ดเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่ม ด้วยการตั้งคนของตัวเองเข้าไปนั่งแทน โดยให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข รับหน้าเสื่อเป็นประธานกรรมการสรรหาบอร์ดคนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  2012-12-25 14:40
 •   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังการประชุม สสส. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออกไป 1 ตำแหน่ง โดยต้องพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ใหม่วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใด เดิมทีจะเป็นคนใน สสส. ภาคี ทำให้ถูกมองว่าอาจไม่เป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากคนภายในองค์กรจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาทำงานในบอร์ด สสส. เหมือนเลือกเจ้านายตัวเอง จะเหมาะสมหรือไม่
  2012-12-22 10:32
 •   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ จ.นครนายก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ใน 7 ประเด็นสาธารณะ ได้แก่ การดูแลสุขภาพโดยชุมชน การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การจัดการภัยพิบัติ เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีแกนนำเครือข่ายตำบลสุขภาวะ เข้าร่วมกว่า 500 คน
  2012-11-14 13:50
 •  
  2012-11-11 11:43
 • เผยผลสำรวจพบคนไทยกินหวาน 25 ซีซี/วัน แถมมีแนวโน้มกินเพิ่มขึ้นทุกปี เร่งขับเคลื่อนมาตรการ"เก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาล" ทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานทุกประเภท จำกัดคนไทยกินน้ำตาลลดลง
  2012-11-02 14:39
 •   วันอาทิตย์ (30 ก.ย.) ที่ผ่านมา ผู้แทนสสส. (สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ)  จากประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย  และจากเครือข่ายนักรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน (SEATCA)  ศึกษาดูงานตลาดจตุจักรปลอดบุหรี่ พร้อมชื่นชมวิธีการทำงานศักยภาพของผู้บริหารและคณะทำงานตลาดจตุจักร ที่สามารถทำให้ตลาดที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกปลอดบุหรี่ได้
  2012-10-04 12:44
 •  
  2012-09-09 10:33
 • ภาษีบาป ร้อยละ 2 ต่อปีกลายเป็นประ- เด็นร้อนหลังจากรัฐบาลปรับขึ้นภาษีเหล้า...บุหรี่ โดยเฉพาะคำถามที่ว่า...จุดหมายปลายทางภาษีบาปถูกนำไปใช้อย่างได้ผล สมประโยชน์กี่มากน้อย
  2012-09-03 14:47

Pages