สัตวแพทย์

  • กสพท.เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 4 หลักสูตรด้านการแพทย์ 54 สาขาวิชาจาก 46 สถาบัน รวม 2,650 คน ระหว่างวันที่ 10 -31 ต.ค. 2562 นี้
    2019-10-04 14:32
  • กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE เตรียมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 เพื่อให้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์พัฒนาด้านการเรียนรู้วิชาการด้านสัตวแพทย์และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัย ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์ และสัตว์สู่คน
    2016-05-30 21:37
  • แพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพสุขภาพรวมตัวเป็นกองทัพเสื้อกาวน์ เดินหน้าจากสยามไปยังเวทีอโศก ต่อต้านรัฐบาลคอร์รัปชัน หนุนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ด้าน "สุเทพ" ร่วมเดินให้กำลังใจด้วย ศิริราชยันไม่เลือกข้าง แต่ออกมาแสดงพลังเพื่อความถูกต้อง
    2014-01-20 19:33